Klemensker – 25. slg. grund og fortov – Splitsgård

Splitsgård i Klemensker – 25. slg. grund og fortov 

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Ejendomme på Splitsgårds grund, fortov og lynglodder er følgende:

Gammel udbyggersted nord for Virkelyst – beboet indtil o 1920

Virkelyst, Splitsgårdsvej 43 – matrikel 139 (tidligere 140)

Lyngholt, Søndre Lyngvej 2 – matr. 175em

Sorgenfri – Splitsgårdsvej 45 – matrikel 175gv

Lundehuset, Klemensker – matrikel 169 – Nedlagt 1905 og nyt hus opført i Rø Plantage

Nymønt, Splitsgårdsvej 16 – matrikel 33k og 175gæ

Lærkenborg, Splitsgårdsvej 45a – matrikel 175ko

Forsvundet bebyggelse øst for Splitsgård og syd for Nymønt – nedrevet før 1900

Forsvndet bebyggelse sydøst for Splitsgård og syd for Nymønt – væk før 1886!

Forsvundet hus nordøst for Splitsmøllen – på matrikel 33h

Splitsmølle, Splitsgårdsvej 37 – matrikel 33n

Det gamle møllerhus nordøst for Splitsgård–  forsvundet o 1851

Østervang, Splitsgårdsvej 39 – matrikel 33r

Borndal, Dammegårdsvej 2 – matrikel 33p I 1970’erne med navnet Munkehøj

Fredensminde, Dammegårdsvej 1 – matrikel 32e og 33q

Dammegårdsvej 4 – matrikel 33o

Kort 1914

Nørrevang, Splitgårdsvej 31 – matrikel 33ab

Havely, Splitgårdsvej 29 – matrikel 33y

Munkerup, Splitgårdsvej 27 – matrikel 33v

Skovfryd, Splitsgårdsvej 25 – matrikel 33t

Skovbo, Splitsgårdsvej 23 – matrikel 33u

Jacobsminde, Splitsgårdssvej 8 – matrikel 33b

Skovsminde, Splitsgårdsvej 6 – matrikel 33c

 

Der findes flere huse på gammel Splitsgårds-jord, der er bygget efter 1914, som falder uden for min afgrænsning af emner til denne fortegnelse. Jeg vil gøre en undtagelse og kort nævne de “yngre” bebyggelser bebyggelser med få oplysninger.

Huse på Splitsgårds grund bygget efter 1914

Huse på Lyngholt grund bygget efter 1914