Huse på Lyngholts grund efter 1914

I alt 10 ejendomme blev opført på Lyngholt grund efter 1914.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Tre ejendomme på Splitsgårdsvej har hver sin unikke historie: Landkøbmands-forretning, avlsbrug og savværk.

Ca. 84 tøndeland solgte Lyngholt til ”Foreningen til Opkøb og Udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt”, der foranledigede at syv ejendomme blev opført på Søndre Lyngvej i årene 1924-1925. Foreningen kunne tilbyde forskellige finansieringsmodeller, samt rådgive og opføre bygninger. Ejendommene var underkastet lov af 22. juni 1917 om oprettelse af husmandsbrug. Se mere under Lyngholt, Søndre Lyngvej 2 – matr. 175em

 

Splitsgårdsvej 18. Foto JVH 17/11 2023

Lyngholt købmand,  Splitsgårdsvej 18 – matrikel 175le

Udstykket af matrikel 175fø (Lyngholt) og solgt den 16/12 1931 fra Jacob Anker Jespersen til fru Ottoline Janusine Vilhelmine Møller for 1.000 kr.

Annonce i Bornholms Tidende den 3. december 1931. Købmandsforretningen startede altså før skødet på jorden blev underskrevet.

Ottoline blev født 10/5 1885 i Rønne og gift med Hans Jacob Vilhelm Møller, der var malermester. Ejendommen, som blev bygget 1931 var oprindelig et malerværksted, men snart udvidet til også at være en landkøbmand. I 1948 blev ejendommen solgt til forh. gårdejer Henning Hjorth, der havde den til 1950, hvor den blev solgt til vognmand Thorvald Christian Kure.

Jeg ved ikke hvornår købmandsforretningen lukkede, men Henning Hjorth ses ikke i vejviseren for 1948, men det gør malermester og købmand Jacob Møller!

Skøde- og panteprotokollen fra 1931 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol efter 1985 Arkivalieronline (sa.dk)

Jydebo 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Jydebo, Splitsgårdsvej 47 – matrikel 175bb

Parcel af Lyngholt.

Matrikel 175bb tilhørte Lyngholt fra starten i 1899. På denne del af jorden var opført et mindre hus, Lærkenborg, opført omkring 1885 se  Lærkenborg, Splitsgårdsvej 45a – matrikel 175ko. I 1925 blev der fra matrikel 175bb  udmatrikuleres matrikel 175ko og Lærkenborg fik jord i selveje.

Ved Lyngholts fallit og den efterfølgende auktion i 1935 blev resten af matrikel 175bb solgt til Poul Engedal Jacobsen og Ebba Ewanda ved skøde 4/1 1935 incl. Matriklerne 175fæ og 175gg.

Poul Engedal Jacobsen var avlsbruger og bygningerne er opført af ham efter 1935. Navnet Jydebo optræder i Vejviseren første gang i 1946. Poul Engedal er med i vejviseren 1967. I 1977 blev ejendommen solgt som nedlagt landbrug.

Rø Savværk 1946. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Rø Savværk Splitsgårdsvej 20 matrikel 175kc

Skøde- og panteprotokollen Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 30/11 1921 på matrikel 175kc fra proprietær Christian Aaby Ipsen til bygmester Richard Thorvald Hansen Købssum 1350 kr. Bygmesteren var i gang med at opført bygninger til savværket ved grundens overtagelse.

Matrikelkort i brug fra 1922 til 1983

Lyngtofte 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Lyngtofte, Søndre Lyngvej 1 – matrikel 175kd

Skøde- og Panteprotokol Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 9/5 1924 Arkivalieronline (sa.dk)

Proprietær Christian Aaby Ipsen solgte til “Foreningen til Opkøb og Udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt”

Foreningen solgte 9/8 1924 til landmand Hartvig Frederik Hansen, der byggede hus og boede der til sin død 1964/65

Bækkedal 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Bækkedal, Søndre Lyngvej 4 – Matrikel 175kh                                                                                                           

((eller Bakkedal) Parcel af 175eg – Lyngholts parcel

Skøde- og panteprotokollen Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokollen efter 1963 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 9/5 1924 Arkivalieronline (sa.dk)

Christian Aaby Ipsen solgte matr.175kh til ”Foreningen til opkøb og udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt”.

Den 13/8 1924 solgte Foreningen  til Hans Johannes Ipsen, der byggede huset. Han havde ejendommen til 1963.

Lyngvang 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Lyngvang, Søndre Lyngvej 3 – matrikel 175ke

Skøde- og panteprotokollen (kun fra 1979) Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 9/5 1924 Arkivalieronline (sa.dk)

Proprietær Christian Aaby Ipsen solgte matriklen 175ke til “Foreningen til Opkøb og Udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt”.

Foreningen solgte til Karl Johannes Stange, som boede her til 1949.

Gammeldam 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Gammeldam, Søndre Lyngvej 6 – matrikel 175eg

Skøde og panteprotokollen Arkivalier online (sa.dk)

Skøde 9/5 1924 Arkivalieronline (sa.dk)

Christian Aaby Ipsen solgte matrikel 175eg til ”Foreningen til opkøb og udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt”

Foreningen solgte den 24/7 1924 til smedesvend Albert Frederik Mathias Jensen, der opførte huset og boede der indtil 1947.

(obs. Bakkebo, Søndre Lyngvej 8, blev opført i slutningen af 1896 – og vil blive omtalt under Pilegård – 26. slg. grund, fortov og lynglodder)

Nyvang, Søndre Lyngvej 10 – matrikel 175ef

Parcel af Lyngholt.

Skøde- og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Arvefæstelodden, matrikel 175ef  ejedes fra 1867 til 188 af gårdejer Hans V Sonne på 46. slg. I Klemensker. I 1888 solgtes den til Jonstrup – 26. slg. parcellist John Nilsson. Jorden var ubebygget.  

John Nilsson udparcellerede i 1896 en lille jordlod, matrikel 175hu, til Grønvall, som blev bebygget med huset der blev til Bakkebo, Søndre Lyngvej 8, som faktisk var den ene af to ejendomme på Lyngholts grund før 1914 

Resten af matriklen 175ef solgte John Nilsson i 1899 til Jesper Nicolaj Jespersen.

Lyngholts ejer Christian Aaby Ipsen solgte matrikel 175ef til ”Foreningen til opkøb og udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt”

Foreningen solgte den 28/5 1925 til medhjælper Karl Mathias Kofoed.

 

Hyrdens Minde, Søndre Lyngvej 12, Matrikel 175kg

Udparcelleret fra matrikel 175ef den 31/8 1923

Kaldes også for 36. slg. lynglod

Skøde- og panteprotokollen Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 9/5 1924 Arkivalieronline (sa.dk)

Proprietær Christian Aaby Ipsen solgte matrikel 175ke til “Foreningen til Opkøb og Udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt”

Langemyrhus 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Langemyrhus, Søndre Lyngvej 5 – matrikel 175kf

Lyngholts parcel

Skøde- og panteprotokol Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokollen efter 1945 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 9/5 1924 Arkivalieronline (sa.dk)

Lyngholts ejer Christian Aaby Ipsen solgte matrikel 175kf til ”Foreningen til opkøb og udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt”

Foreningen solgte den 25/8 1924 fol 255) til gartner Carl Christian Mathias Marker, der boede der til 1945