Hammers kort over Bornholm

Kongelig biblioteks eksemplar af Hammers kort

Kongelig biblioteks eksemplar af Hammers kort

Det første virkelighedstro kort over Bornholm blev udfærdiget af Hammer i årene 1746 til 1752.

Den 15. oktober 1745 blev Bernhard Frantz Hammer beordret til Bornholm for at udfærdige to præcise kort over Bornholm. Han var ansat som “Under-conducteur paa Bornholm” i Fortifikations-etaten, der på den tid arbejdede på at fæstningsanlæg omkring Rønne.

Den 13. marts 1752 skrev kommandant von Schepeler til sine overordnede i København, at han dagen inden havde fået de to kort leveret af underkonduktøren, samt et ekstra, som var tiltænkt at skulle hænge i et af kongens kabinetter til brug, når kongen skulle “befale over landet”.

Et af kortene skulle blive på Bornholm til brug for kommandant- og amtmandskabet. Det er det eksemplar som findes på Bornholms Museum. Et tykt lag fernis gør at kortet synes ret medtaget.

De to andre kort eksistere også i dag. Kongens eksemplar er sandsynligvis det som findes på Det kgl. Bibliotek og er opklæbet på lærred.

Kortet på Det kgl. Bibliotek (KBK 1111,26-0-1750/1a-l) er digitaliseret og findes på  nettet. Kortet findes gengivet i en rimelig sort/hvid kopi i “Bornholms Efterslægtsselskab og Bornholms landøkonomiske Forening 1805-1958. Rønne 1958.

Museets og Kgl. Biblioteks kort er meget lig hinanden. Begge har indtegnet markerne/agrene og viser udmarkernes omfang.

Rigsarkivets eksemplar

Rigsarkivets eksemplar

Det bedst bevarede kort er på Rigsarkivet og tilgængeligt på nettet. Det er meget overskueligt og adskiller sig fra de to andre ved, at husene i byerne er tegnet med haver/kålhaver og veje. der er ingen markering af agrene.

I vinteren 1796 blev Hammers kort kopieret af løjtnant Joh. Heinrich du Plat.   I vignetten fortælles at det er kopieret efter et tredje kort “Grund-Tægning”, som var mere detaljeret end de to kendte “originale” kort. Du Plats kort findes på Rigsarkivet og udmærker sig ved, at det er klarere og er fint bevaret. Markjordene er ikke medtaget, men er ellers meget lig de to ældre kort.

Se for øvrigt en anden kopi af Hammers kort, som findes på  Dronningens Håndbibliotek.