Fra Olsker til Sandkås

På 18. selvejergårds jord, fortov og lynglod er interessant på mange måder. Der er mange slags ejendomme, der er ældre end 1914: En mølle, et missionshus, en smedje, flere husmandshjem og sågar bolig for turister.

Her lå Bakkemøllen, der i de ældste tider var en stubmølle og som blev erstattet af en hollandsk vindmølle i nærheden af en samling huse, der senere kan kaldes for “Olsker By”.

Store Bakkegaards brand den 7. februar 1908 lagde en stor selvejergård i aske. “Foreningen til Opkjøb og Udstykning af Landejendomme i Bornholms Amt” erhvervede brandtomt og jorden for 30.000 kr med det formål, at udstykke til mindre landejendomme. Det blev til fem ejendommen, hvoraf de fire endnu eksisterer. Køberne af jorden var forpligtet til at opføre bygninger, beregnet for et husmandssted, med hårdt tag inden der var gået et år. De skulle straks forsikres i Østifternes Brandforsikring. Jorden var billig, 400 kr. pr tønder land, og der var lånemulighed i Bakkegaards udbetalte erstatning af brandassurancen.

Abildgaard er nok den kendteste bygning. Den ligger ved udmarksgærdet til den såkaldte Strandmark. Huset er ved at blive renoveret og alene af den grund, er den værd at beskrive. Mest kendt er ejendommen for, at den var ejet af kunstmæcenen Herbert von Garvens-Garvensburg og som boede her i perioder.

Ejendommen Store Bakkegaard, der brændte i 1908 (sort) med forsvundne ejendomme (rød) og eksisterende ejendomme (blå)

Bakkely – Rønnevej 17 – matrikel 22h

Skovlund – Rønnevej 19 – matrikel 22i

Bakkevang – Rønnevej 21 – matrikel 22g

Rønnevej 23 – matrikel 50a

Rønnevej 25 – matrikel 50b – menighedshuset Bethel

Lillevang – Rønnevej 29 – matrikel 22k

Rovang – Rønnevej 37 – matrikel 22f

Bakkemølle – Rønnevej 42 og 44 – matrikel 22ag og 22c

Rønnevej 43 – matrikel 22d

Abildgård – Tejnvej 102 – matrikel 82bh

Skovly – Tejnvej 104 – matrikel 22b – (nedrevet o. 2014)

Udbygger på St. Bakkegaards fortov (sandsynligvis brændt i 1850’erne)

Ovenstående sider er en del af mit projekt “Udbyggere og husmænd”

You may also like...