Vester herreds tingbøger

Vester herred

Vester herred havde egen herredsfoged indtil 1686 hvorved et kgl. reskript af 30. marts fastlagde, at byfogden i Rønne tillige skulle være herredsfoged i Vesterherred.

Christian Christensen Lamberg er den første, der blev udnævnt til herredsfoged i Vesterherred og Rønne Købstad. Ligesom i Rønne skulle tinget mødes en gang om ugen, men på en anden dag end bytinget.
Først ved kgl. reskript af 21. januar 1857 blev herredsfogedembedet for Vesterherred igen selvstændigt og adskilt fra byfogedembedet i Rønne. Til gengæld blev det lagt sammen med herredskriverembedet, en ordning, der varede til reformen i 1919.
Tingdagen for Vesterherreds ret ændredes fra mandag til lørdag fra l. januar 1906.

1709-1716-vester-herreds-tingbog-1

De to ældste tingbøger er fotograferet af Jesper Vang Hansen og tingbøger fra 1716 og fremefter af Bent Andersen

1667-1672 Vester herreds tingbog
1672-1709   – eksisterer ikke
1709-1716 Vester herreds tingbog
1716-1721 Vester Herreds tingbog

( de sidste 27 blade/55 sider er stærkt beskadigede)

1721-1736 Vester Herreds tingbog
 1736-1744 Vester Herreds tingbog
 1744-1754 Vester Herreds tingbog
 1754-1764 Vester Herreds tingbog
 1764-1774 Vester Herreds tingbog
 1774-1790 Vester Herreds tingbog
1790-1802 Vester Herreds tingbog (1.del)
1802-1818 Vester Herreds tingbog (2. del)
 1818-1830 Vester Herreds tingbog
 1830-1846 Vester Herreds tingbog
 1846-1861 Vester Herreds tingbog
Etnologistuderende udskrev engang i 1960’erne  synsforretninger, som findes tingbøgerne fra 1667-1754 i Vester Herred.  Kopi heraf findes på Bornholms Museum. Se:  Tingbøger Synsforretninger på gårde i Vester herred. De håndtegnede skitser og noter er Niels-Holger Larsens og er forarbejde til  “Bornholmsk Byggeskik”

Herredsfoged

1667- Anders Kure (i Ellebye)
1686-89. Christian Christensen Lamberg. 13/3 1686 (var desuden byfoged i Rønne fra 21/8 1673) – 1689 (afsked).
1686-1856. se Rønne byfoged.

Herredsfoged og herredsskriver

1857-74 Rasmus Peter Michelsen (cand.jur.). 29/3 1857 – 2/7 1874 (afsked).
1874-79  Carl Anker Andreas Westrup (prokurator). 7/9 1874-19/5 1879 (afsked).
1879-93  Peter Bogislaus Carstens Petersen (assistent i landsover- samt hof- og stadsretten). 15/9 1879 – 29/4 1893 (herredsfoged og herredsskriver i Løve hrd. ) .
1894-1902  Knud Hjalmar vJøldike (byfogedfuldmægtig i Nyborg). 28/5 1902 – l/lo 1907 (byfoged og byskriver i Rønne).
1907-14 Hans Ditlev Fabricius (fuldmægtig ved øster Flakkebjerg hrd.). 19/10 1907 – 9/11 1914 (byfoged og byskriver i Ringkøbing købstad samt herredsfoged og herreds skriver i Ulvborg-Hind herred).
1914-19 Ludvig Kofoed (fuldmægtig ved Amager birk). 16/12 1914 – 23/6 1919 (dommer i Øster og Vester Han herreder).

Herredsskriver

1668- Søren Andersen
1690- Mads Pedersen Viborg (byskriver i Rønne og Hasle). 4/11 1690 (tillige byskriver i Rønne).
1690-1856 – se Rønne byskriver.