Bornholms amtsregnskaber

Over 40.000 sider regnskaber er fotograferet

Bent Andersen på frivilligt fotoarbejde på Rigsarkivet. Foto: JVH – februar 2017

Bent Andersen har afsluttet til kæmpe arbejde med at fotografere jordebogsregnskaber fra 1661 til 1848, kontributionsregnskaber fra 1800 til 1848 og adskillige mindre regnskaber som ammunition- og materielregnskaber.

Regnskaberne ligger ikke i Bornholms Amts arkiv, men i en særskilt arkiv kaldet ”Reviderede amtsregnskaber”. Det stammer fra kontoret i kongens administration, som gennemgik amtsskrivernes regnskaber for at forhindre svig med landets midler. Revisorerne var dygtige og nidkære embedsfolk, der havde styr på sagerne, hvorfor det er bevaret intakt til i dag.

Regnskaberne er en enestående kilde til Bornholms historie. M.K. Zahrtmann har benyttet arkivet, men vist ikke så mange andre historikere end ham har været opmærksom på, at her findes en guldgruppe af historiske oplysninger.

Takket være Bents arbejde er regnskaberne nu tilgængelige for alle.

Læs mere om regnskaberne og find også mine indholdsfortegnelser for hvert år, samt link til de originale kilde. Klik også på linket “Amtsregnskaber” på listen til højre!

You may also like...