Morderens og den myrdedes huse!

Matrikelkort 1826-1860

Matrikelkort 1826-1860

Supplerende beretningen om den uhyggelige historie om mordet ved Bådsted i Rø sogn i 1707 kan både morderen Jens Pedersen Skrædders og den myrdede Ole Jensen Wrimps huse beskrives. De to boliger kan med lidt usikkerhed placeres på kortet. Oplysningerne stammer fra skifterne i skifteprotokollen og her får man et fint indblik i to simple boliger, der ikke hørte de fattigste, men dog var beskedne.

Fiskerens bo

Den myrdede Ole Jensen Wrimps hus lå på Møllegaards grund tæt ved Hans Bagers hus, hvor mordet skete. Arvingerne var enken Kirstine Pedersdatter og en 22 årig datter Lutzia Olsdatter. Huset var på 7 stolperum og med nagelfast inventar blev det vurderet til 8 slettedaler. Der var en hest og en ko, 10 får og lam. Den myrdede var fisker og ejede en robåd med åre og tofter til 10 slettedaler, der var sildegarn med reb og bast for 3 mark og nogle gamle garn uden reb til 8 skilling samt 2 lakselænker til 2 mark. Af værdi var der en malmgryde, der efter vægt blev vurderet til 3 mark og et egetræsbord med fod til 2 mark. Et beskedent bo til værdien 37 slettedaler 1 mark 4 skilling.

Det var bemærkelsesværdigt, at Wrimp havde 30 slettedaler til gode hos bonden Mons Andersen på St. Hallegaard, samt 5 slettedaler 2 mark til gode hos Lars Hansen på Hans Castensens grund for en båd. Sammen med anden udeståender havde boet værdier for 37 slettedaler 6 skilling.

Uden for vurderingen omtaltes den myrdedes ”ifareklæder”, som blev tildelt datteren, mod at moderens stadstøj blev holdt uden for regnskabet. Den døde mand havde en grå fifskaftet kjole med store knapper, en gl. grå vadmels kjole, et par skindbukser med lærredsfor, en sort fåreskindshue, to nye grå uldhoser – alt i alt af værdi 4½ slettedaler. Han har været nydelig ekviperet – i særdeleshed af en fisker at være.

Hans begravelse kostede 12 slettedaler, hvilket svarede til en gennemsnitlig selvejerbondes begravelse.

Alt i alt var dødsboet opgjort til 74 slettedaler, ikke dårligt for en simpel fiskerfamilie. Værdien var nøjagtig det samme som skrædderen Jens Pedersens bo.

Skrædderens bo

Efter dødsdom over morderen Jens Pedersen Skrædder, kunne hans bo vurderes den 2. september 1707. Halvdelen tilhørte den efterladte hustru Mandel Madsdatter – den anden halvdel – morderens ”hovedlod” – skulle deles mellem kongen og den dræbte Wrimps enke og datter.

Skrædderfamilien boede i et 10½ stolperum stort hus på Baadstedsgårds grund ikke langt fra Ole Wrimps hus. Huset bestod fra vest: 2 stolperum lade hus, dernæst 1 stolperum som lo, 1½ stolperum fæ hus, så 1 stolperum krobhus med et vindue, dernæst 2 stolperum stuehus med tre vinduer og teglkakkelovn,  1½ stolperum forstue og stegers og mod øst 1½ stolperum, hvori der var et kammer med to vinduer.

Af dyr var der to heste – en ”ældgammel” og en brun, hvortil hørte en sadel. Der var to køer, hvoraf den ene tilhørte sønnen Peder Jensen skrædder. Han oplyste at han havde tjent pengene og købt koen af Jacob Pedersen i Olsker.  Der var 8 gl. får, 4 gode lam, 2 unge lam, en hvid so og fire grise, to unge høns og en hane.

I Stuen var et lille skrin med hasper, en gl. lille halv kiste med lås og jern, hvori lå et par alun skind bukser og et trøje. I kammeret var et madskab med lås til en værdi af 10 mark. Her stod også en seng med gavle og sider, blaargarns lagen, skinddække og en lappet sengedyne.

Ï stuen stod et gl. sengested med en side og en gavl, hvori der var puder og dyner, en gl. slagbænk, et elmebord med skuffe, en hylde og to bænke, samt en stol med syet hynde på sædet.

Af husgeråd fandtes i krobhuset kar og kander, trætragte og trug, lågbøtter, hele og halve tønder, bryggerkar, saltekar og smør kærne. I køkkenet (forstuen) stod en håndkværn.

Til håndværket fandtes en krædder saks og et pressejernet, som blev tildelt sønnen Peder Hansen, som allerede da havde fået tilnavnet skrædder.

Af landbrugsredskaber var en arbejdsvogn, plov uden jern, harve, en sejs, hø stige, vidjekurve, et aar med biel, møgfjæle, økse og en greb.

Der var en bistok med unge bier.

Desuden registreredes 8 stk ellebrædder, to egetræer og et bøgetræ. Der var byg og rug i laden. Og linfrø og afgrøde til en ringe hampehøst.

Alt i alt blev boet opgjort til 76 sld 2 mk 5 sk. Men modsat den myrdedes bo skulle her fratrækkes en anseelig gæld. Dels omkostningerne til afsigelse af dødsdommen 16 slettedaler og for boets registrering andre 10 slettedaler. Der var manglende betaling af jordleje til Bådstadgårds ejer Peder Espersen i alt 5 slettedaler og 1 mark. Der var gæld for rug, byg og malt, samt en gæld til Ditlev Jensen i Rønne, som havde lånt Jens Pedersen penge da han ”brød sit ben i stykker”. Gælden beløb sig til 54 sld 7 sk. Tilbage var der blot 22 slettedaler 1 mark og 14 skilling. Den efterladte hustru og børn fik godt 11 slettedaler.

Ole Wrimps enken Kirstine og datteren Lutzia med halvdelen af resten, altså 5 slettedaler 2 mark og 7½ skilling.

Sammenligner man disse to skifter, aner man, at fiskeren havde haft ”succes” med sin gerning, hvorimod skrædderen havde gæld og været udsat for en ulykke.

Mon motivet til drabet skyldtes jalousi?

 

Ole Wrimps skifte findes i Landdistrikernes skifteprotokol, bd. 12 16. juli 1707 pag. 299b

Jens Pedersen skrædders Skifte i  Landdistrikterne, bd. 12, pag. 316a-318b