Dobbelthus på Splitsgårds grund

Matrikelkort er en vigtig kilde til ejendomshistorien. Jo mere man bruger dem, jo flere detaljer opdager og forstår man. Det ældste eksisterende matrikelkort for Klemensker var i brug fra 1826 til 1858. På kortet...

Splitsmøllen i Klemensker

I 2016 fandt Niels-Holger Larsen et fantastisk godt billede af Splitsmøllen på et loppemarked på Bornholm. Et bedre billede findes ikke til illustration til min nu færdiggjorte beretningen om netop Splitsmøllen i Klemensker. Læs...

Kløvendal og lynglodderne

Store Dammegårds grund og fortov strækker sig fra Damskov i sydvest til Kløvendal mod nordøst. Lægger man dertil lynglodderne frem til vejen ”Kleven”, der er sognegrænse til Rutsker, kan man sige, at de beskrevne...

Familierelationer på Lille Dammegård

I mine beskrivelser af udbyggere og husmænd i Klemensker dukker ind imellem min egen familie op. Det gør arbejdet ekstra spændende. På Damskov boede min fars onkel og hans familie. På Lille Dammegård boede...

Kørsegaards udstykning 1812

Forordning om udstykninger fra 1810 Sognepræst Jørgen Kofoed søn Caspar Henrich Kofoed var en sand jordspekulant. I 1811-1812 købte han tre gårde i Klemensker, nemlig Onsbjerggård (8. slg.), Bølstedgård (39. slg.) og Kørsegård (8....

Farlige stubmøller

Jeg har afsluttet mine beskrivelser af ejendomme på Trommeregårds grund og fortov i Klemensker. Blandt trivielle data findes ofte spændende og mærkværdige oplysninger om menneskeskæbner, der er interessante at kikke nærmere på. Her er...

Oversendelse til Amerika på fattigvæsenets regning

Historien om Magnus Peter Møller er en af mange, der kan findes i protokollerne fra Klemenskers fattigvæsen, som jeg har affotograferet på Rigsarkivet og som nu kan læses her: kopi- og journalbogen . I...

Kroen og fattighuset

De ældste huse i Klemensker, ud over kirken og præstegården, var kroen og fattighuset. Det er sandsynligt, at de eksisterede allerede i 1722, hvor en udmarkskommissionen konstaterede, at jorden tilhørte kongen og ikke præsten...

Bjørnegårds udbyggere og husmænd

Bjørnegårds jorde strakte sig tidligere fra Bolleris i nord til Bjørnshøj i syd, kun adskilt af præstegårdens jord. Det er på Bjørnegårds marker Klemensker by vokser frem omkring år 1900. I tiden frem til...