Østre Pilegård og Thorupgårds udbyggere og husmænd

Ejendomme på Østre Pilegårds og Thorupgårds oprindelige grund og på gårdenes fortov og lynglodder er nu beskrevet. Der er flere spænde historier knyttet til ejendommene.

 Svenske indvandrere

 Det er bemærkelsesværdigt at så mange første generations svenskere slog sig ned her på gårdenes fortov og lynglodder. Der har været et godt sammenhold. De solgte huse til hinanden, lånte hinanden penge og deres børn giftede sig med hinanden. Der var en del, der tilhørte baptistmenigheden. Sammenholdet forhindrede dog ikke at enkelte endte i fattigdom, fik hjælp af sognet og som til sidst måtte flytte ind på fattighuset.

Luftfoto af Østre Pilegård Thorupgård og Kuregård set fra nord 1951 med den omtrentlige placering af Østre Gildesbo

 Østre Gildesbo

 Det æld gamle gildesbo lå indtil 1863 på Thorupgårds og Kuregårds grunde gennemskåret af Kuregårdsvej ud mod Centralvej. Udskiftningen omkring 1840 bevirkede at bøndernes fælles jord blev samlet 800 meter mod syd og blev skolejord. Her opførtes sognets anden skole i 1850.

Jeg har fundet de fleste beboere fra midten af 1600-tallet indtil Hans Andersen, som blev den sidste ”Gildesbonde” inde esogenforstanderskabet overtog ejendomsretten til jorden og lagde den under skolevæsenet.

 Klik på nedenstående links til ejendommene og læs mere.

Østre Pilegårds udbyggere og husmænd på dets grund og fortov på kort fra 1914 med matrikler 2024

 På Østre Pilegårds grund, fortov og lynglodder

Lærkelund, Splitsgårdsvej 10, matrikel 34c

Skovvang, Splitsgårdsvej 14, matrikel 34g

Jonstrup, Kuregårdsvej 7, matrikel 34b

Kuregårdsvej 9, matrikel 34i

Bakkebo, Søndre Lyngvej 8 – matrikel 175hu

Thorupgårds grund, fortov og lynglodder på kort fra 1914

På Thorupgårds grund, fortov og lynglodder

Forsvundet ejendom syd for Kuregårdsvej 9

Kuregårdsvej 11, matrikel 175ka

Enghøj,  Kuregårdsvej 13 – matrikel 175ih

Godthåb, Kuregårdsvej 18 – matrikel 36b/142

Hyrdensminde, Søndre Lyngvej 12 – matrikel 175hk

Granly, Søndre Lyngvej 7– matrikel 175iq – Udstykket fra Lyngholt i 1911 – egentlig “Lyngholts fortov”

Lynghøj, Søndre Lyngvej 9 – matrikel 175hd (nogen gange nævnt som 27. slg. lynglod!)

Østre Gildesbo lå på Thorupgård og Kuregårds grund op til Centralvej – nedrevet 1863

 

You may also like...