Bakkebo, Søndre Lyngvej 8 – matrikel 175hu

Bakkebo, Søndre Lyngvej 8, Klemensker

Parcel af matrikel 175ef- sognets udmarksjord – der ejedes af Johnstrup på 36. slg. fortov. Nogle gange fejlagtigt benævnt som Lyngholts parcel.

Matr. 175hu udskilt fra 175ef den 4/5 1898. I hartkorn for ¼ album – 3100 kvadratalen

Areal den 1/10 1969 1.529 m2, hvoraf vej var 472 m2

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Bakkebo på kort fra 1914

Se Skøde- og panteprotokollen Arkivalieronline (sa.dk)

Huset blev bygget inden 1898 af Anders Grønvall og Ingrid Hansson, der fra 1888 boede på Kuregårdsvej 11 – matrikel 175ka – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Matrikel 175hu på matrikelkort der var i brug fra 1858 til 1908

Skøde 22/6 1898 Læst 28/9 1898 Arkivalieronline (sa.dk)

John Nilsson (Johnstrup) udparcellerede matr. 175hu og solgte til sin landsmand, arbejdsmand og baptist Anders Grønvall for 150 kr.

Panteobligation 17/9 1898 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Grønvall lånte 700 kr af Kreditforeningen af ejere af mindre ejendomme på landet i Østifterne. Som sikkerhed sattes de 3100 kvadratalen jord og de på grunden stående bygninger. En taksationsforretning af 12. august 1898 havde vurderet  ejendommen til 1600 kr.

1896-1936 Anders Grønvall og Ingrid Hansson

Anders Grønvall blev født i Lødrofs, Kristianssteds Län i Sverige den 24/6 1858. Anders Grønvall døde på 36. slg. lynglod  (Bakkebo) den 30/9 1932.

Ingrid Hansson blev født 27/2 1866 i Sverige.

Blev gift  25/8 1883 i Klemensker. Han var tjenestekarl på 24. slg. og 25 år. Inga var tjenestepige samme sted og blot 17 år

Deres børn: Inger Johanne Grønvall f. 4/2 1889 (Gift med Karl Peter Christian Pedersen, Sorgenfri), Emil Magnus Grønvall f. 28/6 1890, Ida Helene Grønvall f. 6/11 1893, Frants Andreas Grønvall f. 29/5 1895, Anna Marie Kristine Grønvall f. 15/6 1898, Mathias Johannes Grønvall f. 12/2 1900.

Anders Grønvall var flyttet til Klemensker sogn i 1882 fra Aaker sogn. Blev gift i 1883 i Klemensker. Familien boede på Kuregårdsvej 11 – matrikel 175ka – Bornholms historie (bornholmerting.dk) i perioden 1888 til 1898. Folketællingen i 1901 oplyser, at han er skovarbejder og af trossamfund baptist.

Sognerådets forhandlingsprotokol for 14. november 1918: Arbejdsmand Anders Grønvall 36. slg. lynglod, der er født d. 24. juni 1858 i Lødrofs i Kristianssteds Län, havde den 20. marts 1912 erhvervet Dansk Indfødsret, begærede en Alderdomsunderstøttelse med 20 kr. om måneden. Han oplyser at hans formue udgjorde 900 kr og hans årsindtægt sidste år var 625 kr. Han bor sammen med sin hustru. “Andragenet bevilgedet med 15 kr, månedlig fra 1/11 d.A. at regne”

Skøde 15/6 1936 fra Ingrid Grønvall til stenhugger Hans Christian Jespersen for 2.500 kr

1936-1938 Hans Christian Jespersen

Skøde 22/8 1938 fra Hans Chr. Jespersen til arbejdsmand Herman Carl Johannes Hjorth Green for 2.600 kr

1938-1942 Herman Carl Johannes Hjorth Green

Skøde 20/10 1942 fra Herman Carl Johannes Hjorth Green til arbejdsmand Arne Johannes Dam for 3.500 kr

1942-1946 Arne Johannes Dam

Skøde 15/10 1946 fra Arne Johannes Dam til Jørgen Henning Dam for 10.500 kr

1946-1951 Jørgen Henning Dam

Skøde 16/4 1951 fra Jørgen Henning Dam til fru Anna Karoline Dam, Emil Kr Dams hustru som særeje i flg. ægtepagt lyst 30/1 1951 for 13.000 kr.

Bakkebo 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1951-1966 Anna Karoline Dam

Skifteudskrift 4/8 1966 til frk Ella Dam med flere. Og dernæst arveudlægsskøde til frk. Ella Kirstine Dam for 20.000 kr

1966-1995 Ella Kirstine Dam

19/1 1995 skøde til Dagny og Hans Jeppsen, Magleminde for 75.000 kr .

1995-2000 Dagny og Hans Jeppsen (ejere ikke beboere)

21/1 2000 skøde til Inger Skovgaard og Gert Riis for 308.262 kr.

2000- Inger Birgitte Skovgaard og Gert Peter Riis

Bakkebo – foto: JVH 7/3 2024