Tømmermandens dagbog 1827-1839

Bornholms Tidende 27. maj 1920

Arkitekt Karl Thorsen skrev 11 kronikker i Bornholms Tidende i 1920 omhandlede livet som tømmermand og husmand på Simblegårds grund i perioden 1827 til 1839.

Karl Thorsen skrev på grundlag af en dagbog, der var ført af hans oldefar, Hans Thorsen, der boede på ”Hulvang” – en ejendom som senere kaldtes ”Fredensborg”. Dagbogen omfattede daglige optegnelser, samt forskellige regnskaber og formulareksempler efter 1839. Hvor dagbogen er i dag eller om den er bevaret, vides ikke.

Artiklerne er tematiske: Lyngen, ageren, håndværk, husflid, militsen, gilder, lægekunst, finanser, børnene og kirken. Der er mange gode beskrivelser af de livsvilkår der var husmandens og landhåndværkerens i starten af 1800tallet. Interessant er Karl Thorsens sammenligning med det moderne liv – altså det datidens læsere i 1920 kendte til.

Karl Thorsen havde kendskab til den historiske litteratur og har mange henvisninger. Der citeres bl.a. fra J.A. Jørgensens Bornholms Historie, artikler i ”Bornholmske Samlinger”, Thura fra 1757 og Thaarup fra 1810. Desuden kan man fornemme, at han kendte sin Troels Lund ”Dagligliv i Norden”.

Foruden værdifulde historiske oplysninger bringer Karl Thorsen også sine egne meninger tilkende. For eksempel havde han opmålt Skattemagasinet på Rønne havn i 1917, hvorfor han ikke kunne dy sig for at klandre kommunens forskønnelsesudvalg for manglende sans for bevarelse af den gamle bygning. Øl og Margarine-reklamerne på gavlen var en skændsel.

Karl Thorsen skriver med stolthed, at det var hans slægt, der opførte længer på Simblegård i perioden 1834 og 1918.

Karl Thorsens kronikker er faktisk en vigtig kilde til det han kalder “almuemandens liv og virke”, hvorfor jeg har rettet de tekstgenkendt gotiske trykte bogstaver til lettere læsbar tekst.

Læs kronikkerne her:

Oplysninger om Hulvang og Hans Thorsen findes her: Hulvang/Fredensborg på Simblegårds grund

You may also like...