Jordebøgerne

Jordebogsregnskabernes skatteligninger bygger på oplysningerne der er angivet i jordebogen. Den originale jordebog, har haft sin plads i amtstuen på Bornholm, og dannede udgangspunkt for hver enkelts gård skatteligning. I jordebogsregnskaberne fandtes afskrifter af jordebøgerne.

1661-1662 Jordebog Er en afskrift underskrevet amtsskriver Peder Jensen, 15. januar 1661.

1671 jordebog over officersgaardene, Omfatter kun de gårde, hvis skatter var lagt til officererne som løn.

1680-1681 Jordebog – Er bilag “Lit A” til jordebogsregnskabet 1. maj 1680 til 1. maj 1681. Bagerst er anført officersgårdene, samt alle de gårde som var givet som såkaldte benådninger til enkeltpersoner eller som pant for kongeligt lån i perioden 1664 til ca. 1675.

1688-1689 Jordebog – Er bilag “Lit. A” i regnskabet fra 1. maj 1688 til 1. maj 1689. Jordebogen er et resultat af en kommission gennemgang af gårdenes evne til betaling. Her anføres “gammel” og “Ny” landgilde.