Sønder Herreds Tingbøger

Sønder herred havde embedsfællesskab med Nexø og Aakirkeby byfoged. Tingbøgerne (justitsprotokoller) over Sønder herred må  sammenholdes med Nexø byfoged protokoller.

Tingbøgerne er fotograferede af Bent Andersen, 2016

1721-1732 Sønder Herreds Tingbog 1721-1732 Søndre Herreds tingbog_pag 001a-113a

1721-1732 Søndre Herreds tingbog_pag 113b-225b

1721-1732 Søndre Herreds tingbog_pag 227a-339b

1721-1732 Søndre Herreds tingbog_pag 340a-452b

1721-1732 Søndre Herreds tingbog_pag 453a-565b

 1733-1762  Findes desværre ikke
 1763-1786 Sønder Herreds Tingbog 1763-1786 Søndre Herreds tingbog pag 001-095a 

1763-1786 Søndre Herreds tingbog_pag 095b-190b

1763-1786 Søndre Herreds tingbog_pag 191a-283b

1763-1786 Søndre Herreds tingbog_pag 283a-380b

1763-1786 Søndre Herreds tingbog_pag 381a-474b

1763-1786 Søndre Herreds tingbog_pag 476a-570b

 1786- 1804 Sønder Herreds Tingbog  1786-1804 Søndre Herreds Tingbog_pag 001a-118a

1786-1804 Søndre Herreds Tingbog_pag 118b-229a

1786-1804 Søndre Herreds Tingbog_pag 230b-342a

1786-1804 Søndre Herreds Tingbog_pag 342b-454a

 1804-1821 Sønder Herreds Tingbog  1804-1821 Søndre Herreds Tingbog_side 001-228

1804-1821 Søndre Herreds Tingbog_side229-456

1804-1821 Søndre Herreds Tingbog_side 457-684

1804-1821 Søndre Herreds Tingbog_side 685-912

1804-1821-Søndre-Herreds-Tingbog_side-913-1145

 1821-1834 Sønder Herreds Tingbog  1821-1834 Søndre Herreds Tingbog_001-128b

1821-1834 Søndre Herreds Tingbog_129a-257a

1821-1834 Søndre Herreds Tingbog_257b-384b

1834-1842 Sønder Herreds Tingbog 1834-1842 Søndre Herreds Tingbog pag 001a-121a

1834-1842 Søndre Herreds Tingbog pag 121b-241b

1842-1850 Sønder Herreds Tingbog 1842-1850 Søndre Herreds Tingbog_pag 001a-100b

1842-1850 Søndre Herreds Tingbog_pag 101a-192b

 

Før 1686 var byfogden i Åkirkeby tillige herredsfoged i Sønder herred. Ved forordningen 30. marts 1686 bestemtes det, at byfogden i Nexø skulle være herredsfoged i Sønder herred og samtidig  administrere retten i Åkirkeby. By- og herredstinget skulle holdes i Nexø en gang ugentlig, men på hver sin ugedag. Herredsskriverembedet var indtil 1686 fælles med Østerherred, 1686-1797  tillagdes det Svaneke byskriver og fra 23. marts 1798 Nexø byskriver.
Ved den vakance, der 31. maj 1863 indtrådte i embedet som byskriver i Nexø og Åkirkeby og herredsskriver i Sønder herred ved Andreas Chr. Hviids død 9 forenedes dette i overensstemmelse  med loven af 19. februar 1861 med embedet som by- og herredsfoged smst. (Kilde: BORNHOLMSKE  RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919, København 1965)

Herredsfoged.

1674- Peter Mikkelsen – 26. okt. 1674 (tillige byfoged i Aakirkeby)
1677- Tobias Dechner: konfirmeret 30. april 1677 (tillige byfoged i Aakirkeby)
1686-  Mikkel Andersen. (Fra 26. sept. 1685 allerede byfoged i Nexø og herredsfoged i Øster herred). 13. marts 1686 (tillige byfoged i Aakirkeby, afgiver s.d. Øster herred)
Fra 1686 til 1919 er Herredsfogeden for Sønder herreds tillige byfoged i Nexø, som er:
1697-   Jacob Lorenzen. l. maj 1697 –
l740-44. Ole Olsen (exam.jur.). adj. 26. aug. 1740 – 20. april 1744 (død).
l744-45. Mathias Brunou (premierløjtnant). 24. juli 1744 – 1745.
1745-50. Halvor Olsen (exam.jur.). l. okt. 1745 – juli 1750 (død).
1750-62. Wilhelm Hansen (exam. jur. ). 6. nov. 1750 – 14. juni 1762 (død)
1762-93. Niels Jespersen (exam.jur.). 6. aug. 1762 – 30. marts 1793 (død).
1793-1815.  Christian Jespersen (exam.jur.)14. juni 1793 – 4. juli 1815 (amtmand over Bornholms amt).
1815-21. Friderich Ernst Wilhelm Knudsen (overauditør).22. nov. 1815 – 21. nov. 1821 (byfoged i Helsingør).
1822-40. Niels Peter Arboe (auditør). 22. febr. 1822 – 3. maj 1840 (byfoged i Hillerød m.m.).
1840-49. Johan Jens Gether (overauditør), 3. nov. 1840 – 25. marts 1849 (byfoged i Køge).
1849-56. Ludvig August Smith (fuldmægtig i Københavns kriminal- og politiret), 8. juni 1849 – 18. febr. 1856 (byfoged og byskriver i Rødby m.m.).
1856-74. Peter Alexander Harald Nyegaard (Nygård) (prokurator). 27. juni 1856 (fra 1863 tillige byskriver i Nexø og Aakirkeby samt herreds skriver i Sønder herred) -15. sept. 1874 (afsked)

Herredsskriver.

1670-  Jens Isaksen. 27. juli 1670 (tillige skriver i Øster herred)
1683- Hans Lauritzen. 23. juni 1683 (tillige skriver i Øster herred)
1684-1722. Morten Henrichsen Koch. 28. juli 1684 (tillige skriver i Øster herred 9 fra 16. okt. 1686 desuden byskriver i Svaneke) – 1722.
1686-1797. Sønder Herreds skriver er den samme som Svaneke byskriver, som er:
1686-1722. Norten Hennichsen Koch (herredsskriver i Sønderherred). 16. okt. 1686 – 1722. (Ifølge tingbogen fungerende 9. jan. 1722).
1722-27. Gurris Ancher. 20. febr. 1722 –
1727-45. Ole Hansen Madvig. 14. febr. 1727 –
1745-97. Jørgen Olsen Madvig (exam.jur.). l. okt. 1745 adj. – 6. dec 1797 (død).
1798-1919. Sønder Herreds skriver er den samme som byskriveren i Nexø, som er:
1797-1816. Peder Dam Jespersen (prokurator). 22. juli 1797 (23. marts 1798 tillige skriver i Sønder herred) 14. marts 1816 (afsked)
1816-26. Andreas Marckmann (prokurator). 29. maj 1816 – 14.juni 1826 (død)
1826-49. Carl Ove Voigt (krigskancellisekretær). 22. september 1826 – 22. juli 1849 (byskriver i Stege m.m.).
1849-57. Niels Emanuel Schmidt (prokurator). 9. okt. 1849 – juni 1857 (formentlig afsked).
1857-63. Andreas Chr. Hviid (cand.jur. assistent ved tallotteriet i København). 22. sept. 1857 – 31. maj 1863 (død)