Øster herreds tingbøger

 1674-1681 Øster Herreds tingbog _Artikel1
 1674-1681 Øster Herreds tingbog _Artikel2
 1693-1703 Øster Herreds tingbog _Artikel1
 1693-1703 Øster Herreds tingbog _Artikel2
 1693-1703 Øster Herreds tingbog _Artikel3
1693-1703 Øster Herreds tingbog _Artikel4
1693-1703 Øster Herreds tingbog _Artikel5
1703-1712 Øster Herreds tingbog_Artikel1
1703-1712 Øster Herreds tingbog_Artikel2
1703-1712 Øster Herreds tingbog_Artikel3
1703-1712 Øster Herreds tingbog_Artikel4
1703-1712 Øster Herreds tingbog_Artikel5

Tre af de ældste tingbøger for Øster Herreds (på nær 1681-1688+1688-1693) er fotograferede, men de er endnu ikke læst og derfor ikke udfærdiget referater.

Herredsfogederne var:

1675- Hans Ejersen

1681-1685 Valentin Dechner

1685-1686 Mikkel Andersen

1686-1695 Christian Hansen Kahl

1695-1711 Anders Pedersen Fyhn

1711-1736 Jens Thorsen Aalborg

Herredsskrivere:

1670- Jens Isaksen

1683- Hans Lauritzen

1684-1722 Morten Henrichsen Koch