Justitsprotokoller – som pdf og referat

 

Oversigt over fotograferede originale justitsprotokoller.

På denne hjemmeside vokser antallet af nyfotograferede justitsprotokoller uge efter uge. Her er oversigten over dels affotograferede originaler og over hvilke protokoller, der er suppleret med referater.

De fleste protokoller er fotograferede af Bent Andersen, som ihærdigt fortsætter sit store nyttige arbejde på Rigsarkivet. Siden 2008 har jeg læst protokollerne og skrevet referater. Det arbejde tager lang tid. Jeg læser for øjeblikket Nørre Herreds tingbog 1716-1722, der er ved at være afsluttet. Snart skal jeg starte på en ny protokol, men må vente på Rigsarkivets tilladelse til at affotografere den.

Klik på oversigten til højre og vælg den protokol man søger.

You may also like...