Fiskekrig 1757

Den vigtigste fiskeplads for fiskerne i Sandvig  lå 4 sømil NV for Hammeren – på linjen mellem Skillinge i Skåne og Hammeren. I politiprotokollen 15. august 1757 klagede 10 fiskere fra Sandvig og en fra Allinge over unfair konkurrence fra skånske fiskere. Sandvig-fiskerne havde altid fisket på denne banke, som var ¼ mil lang og ganske smal med mange gode, store og fede sild. Skriveren kaldte stedet for Dagsgrunden, men den hed faktisk Davids Grund og er beskrevet allerede i 1704 af kartografen Jens Sørensen.

Skånske fiskere invaderede en af Bornholms bedste fiskepladser.

Skånske fiskere invaderede en af Bornholms bedste fiskepladser.

Klagerne fortalte i politiforhøret, at de i de to sidste år havde mødt grupper af 16,18 eller 20 fiskerbåde fra Skåne på fiskeri på stedet. De skete over hele sommeren fra pinse til august. For at illustrere fiskebankens retmæssige tilhørte bornholmerne forklarede de, at stedet kun lå 1 mil fra Bornholm men 5 mile fra Skåne.

Skåningenes fisketogter varede flere dage og de sejlede ind til Bornholm for at proviantere. Grupper på op på 46 svenskere – mænd såvel som kvinder – købte brød, mælk og smør af bornholmske bønder. Svenskerne blev nægtet landgang i Sandvig, men i stedet for lagde de ind i Sæne eller ved Vang på øens vestkyst. Klagerne påstod, at nogle gange købte svenskerne så meget, at der intet var tilbage til de lokale beboere. Efterspørgslen pressede priserne i vejret og skabt en ekstraordinær dyrtid.

Hvad der senere skete i sagen, ved jeg ikke. Politiforhøret blev sendt til amtmanden, og det var op til hans afgørelse, om han skulle gå videre med sagen. Måske er denne episode årsagen til at inspektør ved Frederiks stenbrud i Nexø Niels Brinch sendte et Pro Memoriam o. 1760 til rentekammeret om hvordan man kunne gøre fiskeriet mere givtigt for de fattige bornholmske fiskere. Brinch omtaler også ”Daggrunden” (der skulle ligge 2½ mil fra Bornholm) som en af de tre vigtigste bornholmske fiskepladser. Hans ærinde var ikke at få svenskerne væk fra fiskeriet ved Bornholm, men at gøre det mere effektivt, således at bornholmerne kunne levere friske fisk til københavnerne.

Henvisninger:

Til referat 15. august 1757 i Politiprotokollen for Hammershus Birk se original på pag. 231b

Se også Bente Jakobsen og Ivar Holm, “Stednavne i havet omkring Bornholm”, Bornholmske Samlinger III række, bd. 1, 1987. Her kaldes stedet slet og ret ”Grundet” eller “Davids Banke”, som var opkaldt efter David Sanderson Dich, da han gik fra Skåne til Bornholm over isen i vinteren 1634.

Jens Sørensen udgav et søkort i 1704 og i hans beskrivelse hedder det: Dauidtz Grund er én lang Stenknalle, Torschegrund, siges dyb 10 Fv., strecher sig in NV och SO ¼ M. lang; den liger imellem Hammers Huus och Zimbres Hafn, dog nest Hammers Huus. Bornholmske Samlinger 1 række bd. 12, 1918

Niels Birchs beretning findes i Rigsarkivet, Rentekammeret, Bornholmiana 1700-1800 amtmand Thorups papirer, Protokol No 3