Generalkommissariatet – oversigt

Søeetatens Generalkommissariatets indkomne sager på Rigsarkivet:

Rigsarkivet: Generalkommissariatet (Søetaten): Indkomne sager (1683-1765) kasserne 663 til 709

Bemærk at pdf-filerne  er store og kan tage tid at downloade fra internettet.

(Referater læses her)

Akter, der har interesse for Bornholm og Christiansø, er affotograferede og sorteret i følgende år:

1686 indkomne sager

1687 indkomne sager

1688 indkomne sager

1689 indkomne sager

1690 indkomne sager

1691 indkomne sager

1692 indkomne sager

1693 indkomne sager

1694 indkomne sager

1695 indkomne sager

1696-1697 indkomne sager

1698 indkomne sager

1699 indkomne sager

1700 indkomne sager

1701 indkomne sager

1702 indkomne sager

1703 indkomne sager

1704 indkomne sager

1705 indkomne sager

1706 indkomne sager

1707 indkomne sager

1760 indkomne sager – Møllebygger J.C. Ruus mølle i “engelsk facon” på Christiansø