Store Krashavegårds udbyggere og husmænd

 

Blå: udbyggere og husmænd før 1912
Grøn: Ejendomme på udstykket jord 1912 efter brand på St. Krashavegård
Rød: Forsvundne ejendomme

Store Krashavegård var en af de store selvejergårde i Klemensker. Grunden strakte sig fra Bolleris og 2,5 km nordøst til Hyldelyst. På grunden ligger 15 ejendomme, der alle er ældre end 1914. Derudover er der to ejendomme på Store Krashavegårds “fortov” eller rettere Kongens udmark, som i 1859 fik arvefæsteskøde på jorden.

De to ældste udbyggerejendomme var Hyldelyst, der påviseligt kan føres tilbage til midten af 1700-tallet og Stokkekilde, der var bebygget i tre omgange. Begge ejendomme er sandsynligvis ældre.

Store Krashavegårds udlænger brændte den 26. januar 1912 og ejeren Frederik Grant Stender solgte hele ejendommen til ”Foreningen til opkøb og udstykning af landejendomme i Bornholms Amt”. Foreningen solgte hovedlodden og fem jordlodder til nye brug. De tre nye ejendomme blev opført af foreningen inden salg og de to sidste af husmændene selv efter godkendte arbejdstegninger. Husmændene modtog billige lån af den udbetalte assurancesum efter branden, som foreningen disponerede over.

Læs mere om ejendommene ved at klikke på links:

Mosevang – Krashavevej 18 – matrikel 133a (Tidligere Arbejdslyst)

Hyldelyst – Dammegårdsvej 22 – matrikel 28b (1888 Krashavekro)

Stokkekilde – Krashavevej 11 – matrikel 28p

Helmerhus – Krashavevej 16 – matrikel 28l

Kastaniebo – Krashavevej 6 – matrikel 28c eller 28k

Den gl. smedie – Bedegadevej 10 – matrikel 28g

Dalbyhøj – Krashavevej 2 – matrikel 28d og Dalbyvang – Krashavevej 4 – matrikel 28y

Bollerisvej 1 – matrikel 28f, 30c og 5d

Kanesø – Bedegadevej 12 – matrikel 28h

Birkely – Bedegadevej 14 – matrikel 28i

Jakobsminde – Krashavevej 8 – matrikel 28o

Karensminde – Krashavevej 10 – matrikel 28r

Landlyst – Krashavevej 12 – matrikel 28q

Fredenslyst – Krashavevej 1 – matrikel 28t

Solvang – Krashavevej 3- matrikel 28s

You may also like...