Dalbyhøj – Krashavevej 2

Dalbyhøj, Krashavevej 2, Klemensker

Fra 1932 dobbelthus: Dalbyhøj – Krashavevej 2 (matrikel 28d) og Dalbyvang – Krashavevej 4 (matrikel 28y)
[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Efter deling er grund i 1932 blev matr. 28d på 1480 m2 og matr. 28y på 865 m2

Skøde- og panteprotokollen for 28d

Skøde- og Panteprotokollen for 28y

Jorden blev udmatrikuleret fra matr. 28a den 1. juli 1874 og fik betegnelsen 28d. Det blev skyldsat til hartkorn 1 fdkr. 1 album

Dalbyhøj på kort 1887

Husets historie kort

Årsagen til at det lille jordareal på 2½ album blev udparcelleret i 1874 må være at der lå et lille beboelseshus her. Det ses tydeligt på kortet der blev målt i 1886. Jeg har ingen oplysninger om beboere for 1896.
Huset navn ”Dalbyhøj” opkaldt efter Krashavegårds ejere i perioden 1837 til 1903. Stedet kunne være tænkt som aftægtsbolig, men som vist aldrig blev aktuelt.

Huset ejedes oprindeligt af jordejeren på St. Krashave indtil 1896. Salgsprisen på 700 kr indikerer, at huset har været ganske beskedent. Sandsynligvis blev det udvidet/ombygget 1896.
Huset blev ombygget i 1932 og delt til to familier, hvilket det forblev indtil 1992.

Jord og hus i selveje 1896

Skøde 1/6 1896 fra Jens Jørgens Dalbys enke Ane Christine f. Pedersen  til parcellist på 10. vg. Jørgen Bendtsen. Med i købet fulgte de på matriklen stående bygninger med mur- nagelfast inventar. Købsprisen var 700 kr.

1896-1902 Jørgen Bendtsen (1830-1902) og Christiane, f. Espersen (1826-1903)

Jørgen Bendtsen blev født 9/9 1830 i Klemensker. Forældrene var udbygger Bendt Hermansen og Kirstine Marie Olsen på 16. slg. (Rosenvænge). Han døde på Dalbyhøj den 18/2 1902.

Kristine blev født 15/4 1826 i Rutsker. Hendes forældre var bonden på 28. slg. Peder Espersen og Barbro Kirstine Christiansdatter. Hun døde 19/1 1903 som aftægtskone på 20. slg. parcel i Klemensker.

De blev gift i 5/8 1854 i Rutsker. I 1855 boede de hjemme hos hans forældre på 7. slg. grund i Klemensker

Deres børn: Peter Bendtsen, f. 1854 i Klemensker (Snedker), Hans Jørgen Bendtsen, f. 1857 i Klemensker (immigrerede til Amerika, men kom tilbage til Bornholm og døde ugift og barnløs på 10. vornedsgårds parcel i Klemensker den 11/12 1908), Marie Kristine Bendtsen, f. 24/5 1868 i Klemensker, [Se Skovsminde, Splitsgårdsvej 6]

Efter Jørgen og Christiane Bendtsen døde i 1902 og 1903 blev huset ikke overdraget til en ny ejer, men fik lov til at stå uden adkomst til 1911, hvor skifterne fra 1902 og 1903 blev tinglyst og endeligt skøde udfærdiget.


Skøde 12/5 1911 

solgte arvingerne (Peter Bendtsen på Risenborg, Marie Kirstine West, f. Bendtsen – enke efter Hans Henrik Westh) til murer Christian Mathias Sonne for en købspris på 1400 kr.

1903-1912 Christian Mathias Sonne (1855-1922) og Hansine Vilhelmine, f. Kofoed (1870-)

Christian Sonne blev født 14/5 1858 i Klemensker. Forældre 8. slg. parcellist Niels Olsen Sonne og Maren Kirstine, f. Kofoed. Christian Sonne døde 12/1 1922 på Petersborg i Klemensker.
Christian var murermester

Hansine blev født 12/2 1870 i Klemensker. Forældre var Nicolai Amon Ditlev Kofoed og Sophie kure på 6. slg. grund.
De blev gift 18/6 1887, hvor Hansine blot var 17 år gammel.

Deres børn: Dagmar Sofia Sonne, f. 27/8 1888, Alma Marie Kristine Sonne 30/1 1890, Ingeborg Sonne, f. 30/7 1898, Marie Sonne, f. 1/9 1899, Hans Sonne, f. 9/7 1902, Ellen Ania Sonne, f. 1/6 1905, Asta Dorthea Sonne, f. 20/3 1909

1890 boede de på 9. slg. parcel. 1998-1902 boede familien på 7. slg. parcel. I kirkebogen 1. juni 1905 nævnes forældrene i kirkebogen som ”parcelejer på 20. slg.”

Christian Sonne må have boet på Dalbyhøj som lejer, hvorfor han først formeldt købte ejendommen den 12/5 1911. Fem dage før, den 8/5 overtog han svigerfaderens hus matrikel 14e (parcel af 6. slg.), Bedegadevej 20 (”Øen”) for 4000 kr  Overtagelsen af Dalbyhøj var sandsynligvis en aftalt overtagelse. Han betalte kontant.

Skøde 6/7 1912 

Fra murer Christian Mathias Sonne til fhr. Gårdejer Hans Peter Lauritsen Schou. Købesum 2.000 kr. Hans Peter Lauritsen Schou solgte samme år 5. vornedgård, matr. 34a, Rø sogn

1912-1917 Hans Peter Lauritsen Schou (1849-) og Elisa Bodil Marie, f. Birch (1857-)

Hans Peter Lauritsen Schou blev født 21/12 1849 i Rø. Forældre Jens Hansen Schou og Signe Kirstine, f. Larsdatter på Helligdomsgård, 4. vg.

Elisa Birch blev født 15/4 1857 i Rø. Forældrene var Hans Peter Birch og Ane Catrine Sonne, 12. slg., Offergård i Rø.

Skøde 15/9 1917

fra Hans Peter Schou til enken Christine Margrethe Kjøller, f. Larsen  Købspris 2.800 kr inkl. Kakkelovn, komfur og murkar, avl og afgrøde med undtagelse af nogle kartofler og grøntsager,

1917-1927 Christine Margrethe Kjøller, f. Larsen

Christine Kjøller var enke efter avlsbruger Andreas Madsen Kjøller og samtidigt med købet af Dahlbyhøj solgte hun matr. 24m (Bolbyvej 5-Tyndkullehuset)

Skifteudskrift 30/6 1927 som var adkomst til ejendommen. Arvingerne var 1. Marie Lauretsine, f. Kjøller, gift ed nurer Claus Alfd Espersen. 2.Anna Marie f. Kjøller, gift med aulsbruger Martin Johannes Hansen, 3. Emma Berthea, f. Kjøller, gift med brandmand Henrk. Laur. Skram Jensen, 4. avlsbruger Martin Chr. Kjøller
Skøde 30/6 1927 hvor arvingerne solgte til smedesvend Svend Aage Svendsen. Købspris 3.000 kr

1927-1930 Svend Aage Svendsen og Karla Hansigne

Svend Aage Svendsen blev født 3/5 1904 i Allinge. Han var smedesvend. Mon ikke at han arbejdede hos naboen Ola Lindblad? Han døde 17/9 1868 i Rønne.

Karla Hansigne blev født 5/5 1906 i Klemensker

Skøde 10/5 1930 fra Svend Aage Svendsen til Jens Pedersen, Købspris 4.200 kr

1930-1937 Jens Pedersen

Jens Pedersen var født i Sverige og var avlsbruger. I 1933 boede Jens Pedersen på Fredenslyst, Krashavevej 1. Han har sandsynligvis udlejet Dalbyhøj, som han i 1932 ombyggede til to lejligheder,

Den 28/10 1932 blev der lyst deklaration om fælles brandgavl med matr. 28y. Samme dato solgte Jens Pedersen jord og halvt hus til snedker Aksel Michael Kofoed og Magda Sofie Kofoed. Købspris 4.500 kr. Magda Kofoed købte i 1947 Bognedal, Fejlerevej 4. Se denne.

Skøde 22/4 1937 fra Jens Pedersen matr. 28d til fodermester Børge Ferdinand Hansen. Købspris 5.000 kr

Luftfoto 1949 af Dalbyhøj og Dalbyvang. Tilhører Kgl. Bibliotek

1937-1941 Børge Ferdinand Hansen

16/6 1941 skøde fra Børge Hansen til arbejdsmand Aksel Ferdinand Hansen. Købspris 6.050 kr

1941-1952 Aksel Ferdinand Hansen

Skøde 1/5 1952 fra avlsbruger Hans Peter Hansen, som var værge tor Aksel Ferdinand Hansen til avlsbruger Alfred Emil Hansen. Købspris 9.000 kr

Luftfoto 1955 af Dalbyhøj og Dalbyvang. Tilhører Kgl. Bibliotek

1952-1960 Alfred Emil Hansen

28/5 1960 skøde fra Alfred Hansen til Kai ? Elvar Hansen. Købspris 18.000 kr

1969-1967 Elvar Hansen

Skøde 17/7 1967 til Frederik Nimann Dam. Købspris 37.000 kr

1967-1971 Frederik Nimann Dam

Skøde 4/11 1971 til Uni Dagmar Grønvall. Købspris 52.000 kr

1975-1987 Uni Dagmar Grønvall

1975 opført en 15 m2 stor tilbygning til beboelse

Skøde 2/2 1987 til Sussi Bej. Købspris 249.618,23 kr

1987- Sussi Bej

1998- Johnny Olsen og Sussi Bej

Johnny Olsen købte den 21/1 1992 Krashavevej 4 af Edvard A. Jespersen