Category: Arkivserier

Jeg har været i mange originale kilder på Rigsarkivet og på lokalarkiver. Ofte har jeg fotograferet de originale kilde og som regel samlet dem pdf-filer – enten en hel protokol eller dele af den, alt afhængig af størrelse.

Jeg har modtaget mange affotograferinger af Bent Andersen, som jeg også har ordnet i store pdf-filer og fremstillet en indholdsfortegnelse.

Her: Min egen affotografering af Østrifternes Brandforsikring for Klemensker og Olsker på Rigsarkivets læsesal oktober 2021

.

Sandkås – ejendomme før 1914

Jeg har beskrevet 51 ejendomme i Sandkås, der alle, på nær “Brinken” fra 1919, er bygget før 1914. 11 af dem er revet ned og eksisterer ikke i dag. Liste over ejendomme fra nord...

Bornholms amtsregnskaber

Over 40.000 sider regnskaber er fotograferet Bent Andersen har afsluttet til kæmpe arbejde med at fotografere jordebogsregnskaber fra 1661 til 1848, kontributionsregnskaber fra 1800 til 1848 og adskillige mindre regnskaber som ammunition- og materielregnskaber....

”Nutid og Phantasiens nære Fremtid”

Geolog og adjunkt Magnus Jespersen udgav i 1861 en lille bog med den mystiske titel ”Nutid og Phantasiens nære Fremtid”. Den er ikke særlig kendt og måske, i første øjekast, uvæsentlig for Bornholms historie....

Model af Tycho Brahe på Uranienborg på Hven, 1600.

Bornholm under den skånske krig

Amtsskriver Hans Christensen døde den 27. marts 1679 og enken Kirstine Mikkelsdatter [1629-1698] måtte stå til regnskab for sin mands forvaltning af jordebogsregnskaberne i hele embedsperioden, der strakte sig over 16 år fra 1663...

Jordebogsregnskaber

En overset kilde til Bornholms historie. Kirkebøger, skifteprotokoller, pantebøger og justitsprotokoller er kendte kilder til Bornholms historie. En ukendt kilde er derimod jordebogsregnskaberne, der er bevaret næsten intakt fra 1661 til 1848. De findes...

Svaneke Stubmølle, 1634

På et stykke genbrugstømmer under Svaneke Stubmølle findes årstallet 1634 og bogstaverne IHS. Årstallet kan relateres til to skriftlige kilder. Jeg blev opmærksom på denne detalje i et tingsvidne fra 1721 stilet til kongen....

Karl Thorsens slægtstavle

Min far fortalte mig, at hans forældre havde købt en stamtavle, der viste, at vi var i familie med Bornholms befrier Jens Pedersen Kofoed, den legendariske kaptajn, der var med til at tage livet...

Glarmester, skoleholder og degn

Historien om Peter Petersen Lind (f. o. 1769) er bemærkelsesværdig på flere planer. Peter, hvis familie kom fra Bornholm, voksede op i København. Han og en anden dreng blev i 1781, som de første,...

Den skurvede skoleholder Hammer

I 1822 døde den 73 år gamle skolelærer Mogens Jensen Hammer i Åkirkeby. I 56 år havde han undervist børn i at læse, skrive og regne, først som privat skoleholder i Sandvig og dernæst...

Bornholmske breve til biskoppen 1730-1820

I arbejdet med at skrive artikel om ”Lærdommens historie på Bornholm i 1700tallet” til Bornholmske Samlinger 2015, blev jeg opmærksom på, at der lå mange spændende og nyttige arkivalier i Biskoppens indkomne sager. Der er...