Svaneke Stubmølle, 1634

På et stykke genbrugstømmer under Svaneke Stubmølle findes årstallet 1634 og bogstaverne IHS. Årstallet kan relateres til to skriftlige kilder. Jeg blev opmærksom på denne detalje i et tingsvidne fra 1721 stilet til kongen. Det findes blandt dokumenter i Rentekammerets arkiv i forbindelse med Kommissionens arbejde med udmarksjordene. To svanekeborgere klagede over, at kommissionen ville tvinge dem til at fæste deres egen jord.

I klagen beskrives vejrmøllens historie og der nævnes, at der i møllen findes en bjælke med årstallet 1629, Under årstallet anes årstallet 1634. Overskrivningen må have fundet sted allerede da den blev skrevet i 1721. Da det er et tingsvidne, kan sagen genfindes i Svaneke Købstads tingbog. På pagina 354b læses samme beretning og her ser det således ud:

Og her er der også en overskrivning. Under 1634 findes årstallet 1649. Altså er der tre årstal at vælge mellem.  Mon ikke at 1634 er det rigtigste, men at man i 1721 vælge at overdrive mølles alder en smule for at fremme sagen? I hvert fald har skriveren let kunnet ane et 9-tal under 4-tallet og så med en lille overdrivelse tolke det som 1629?

Tekstforfatteren til skiltet ved møllen, har kendt til årstal-forvirringen:

Møllen er “formentlig” fra 1629 eller “i hvert fald senest 1634” –  Det er nok en overdrivelse, der ligesom i 1721 fremmer forståelsen for, at det er en meget gammel mølle.  Formodentlig er genbrugstræet med årstallet 1634 fra møllen, der omtales i tingbogen og i tingsvidnet fra 1721. Og det er da en god historie.

 

Henvisninger:

På Hammers kort fra 1750 findes tre vindmøller i området. Herover ses et udsnit af matrikelkort af Strandmarken, tegnet af H. Petersen, 1807, hvor stubmøllen har en placering som i dag.

You may also like...