Lille Krashavegårds udbyggere og husmænd

På gårdens “fortov” lå fra starten af 1700-tallet i alt fem ejendomme, hvoraf to eksisterer i dag. På gårdens “grund” lå der to ejendomme, hvoraf en findes i dag.

Det er interessant at to af de forsvundne ejendomme kan ses på luftfotografier fra 1946.

Klik på nedenstående link og læs mere om ejendommene:

Skyldvang – Dammegårdsvej 18 – matrikel 29b
Fredly – Dammegårdsvej 16 . matrikel 135 mfl.
Hjortsminde – Dammegårdsvej 20 – matrikel 134

Bakkegård – Dammegårdsvej 14 – matrikel 136 eller rettere Bakkegårds forgænger, som forsvandt ca. 1946.

Lille Krashaves husmand – Ejendom der lå mellem Bakkegård og Lille Krashavegård. Resterne af huset er fjernet kort efter 1946.

Østervang – Bollerisvej 3 – matrikel 78e og 29c – Skal findes under 1. vornedgårds parcel, se her

Luftfoto 1946 af Kajbjerg. Øverst til venstre ses resterne af husmandssted på Lille Krashavegårds grund – Tilh. Kgl. Bibliotek.

Luftfoto af Bakkegård 1946 – tilh. Kgl. Bibliotek

Powerpoint fra mit foredrag i Klemensker onsdag den 6. april 2022 kan hentes her: 2022 Klemensker lokalarkiv

 

You may also like...