Klemensker 1 vorneds grund – Ndr Kirkebogård

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Henvisning til udbyggere, husmænd og andre på Ndr. Kirkebogaards grund:

Bedegademøllen – Bedegadevej

Forsvundet hus på hjørnet af Bolbyvej

Husmandsstedet på Bedegadevej 39

Østervang, Bollerisvej 3

Nordre Skole, Bolbyvej 2

Forsvundet husmandssted mellem Bolbyvej 2 og 4

Historiske oplysninger

Gårdens jorde før udskiftning jfr. Matrikelprotokollen 1818-:
En hovedlod ved Gaarden nordlig i Sognet vesten for Bedegadegaardene.
En Englod østen for Gaardene Matr. No 19 og 20. [Store og Lille Knudegård]
En Agerlod nordøstlig for disse Gaarde, en Kratlod sydvest for Gaarden Matr. No 10 ved Ruts Kirke og Olufs Kirke Sogneskjel
En bebygget Ager og Englod nordøst for Gaarden Matr. No 24A [Bedegademøllen]. Paa sidstnævnte Lod er opført en Vejermølle.
Til Gaarden dets hartkorn hører desuden en fraliggende lod i OlufsKirke Sogn, der er ført under Matr. No 66A, som bruges til Gaarden, samt Jorderne anførte sammesteds under Matr. No 66B, som er under særskilt Brug
Og endvidere en Lod i Ruts Kirke Sogn, der er ført under Matr. No 84 som bruges til Gaarden [?Landlyst i Rutsker].
Under Gaardens anmeldte Hartkorn hører endvidere Jordene hernæst anført under Matr. No 78B [=Bedegademøllen, men senere ændret tilbage til 78a]

Gårdens jorde efter udskiftningen 1846 i flg. Matrikelprotokollen (Side 189)
En Hovedlod, vestlig i Sognets nordlige deel [Ndr. Kirkebogård].
En Ager og Englod tæt vesten 3. Selveier, vesten vejen forbi Skrubbe [Bedegadevej 39].
En Ager og Moselod bebygget med en Mølle og 2 Huse syd for Bedegade[Bedegademøllen].
En Ager og Englod bebygget næsten ved 21. Selveier, sydligst i Sognets nordlige deel [Østervang, nord for Trægårdshøj].
[henvisning til ”Forandret med Sagen 267 1846/2903 see Tillægsberegninger pag. 3-5”]