Kroen og fattighuset

Klemensker fattighus bag transformatorstationen og kroen set fra kirkens tårn o. 1950. Fra “Bornholmske Billeder”

De ældste huse i Klemensker, ud over kirken og præstegården, var kroen og fattighuset. Det er sandsynligt, at de eksisterede allerede i 1722, hvor en udmarkskommissionen konstaterede, at jorden tilhørte kongen og ikke præsten eller de omkringliggende bønder.

Kroen og fattighuset lå på udmarken, der kaldtes “Klemens kirkemark”, som strakte sig fra vest for kirken til Kørsegaard i syd. Præsten Jørgen Sandbye skrev i 1722 om kirkemarken, at her fandtes 12 små huse med lidt jord, hvor der boede tiggere og arme folk.

Jeg har foreløbigt beskrevet disse to ejendomme på den gamle kirkemark. Flere vil blive tilføjet Klemens kirkemark når jeg får styr på dem. Mange er forsvundet, men flere eksisterer endnu i dag.

Så, klik på nedenstående link og læs mere om:

Fattighuset i Klemensker

Klemensker kro – Klemens Storegade 12

Ni af de 12 huse, som præsten nævnte i 1722, kan lokaliseres. Et af dem var Bjørnshøj, som tidligt blev annekteret af Bjørnegaard, der ligesom Kørsegaard, var kongelige vornedgårde.

 

You may also like...