Klemensker – 48. slg. grund og fortov – Tornegaard

Tornegaards grund og fortov

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Kort fra 1914 med matrikelnumre 2023

Ejendomme

Forsvunden ejendom på 48. slg. fortov på tidl. “Clemens kirkemark” – matrikel 155

Sandershøj, Sandershøjvej 2 – matrikel 56d

Ellelund, Æggebjergvej  4 – matrikel 56e

Lillevang,  Kuregårdsvej 2 – matrikel 56i

 

Henvisning til skøde og panteprotokollerne:

Skøde- og fæsteprotokol 1. rk. Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol 1 rk. 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og fæsteprotokol 2. rk Arkivalieronline (sa.dk)

Indenrigsministeriets skrivelse af 14/11 1868 blev der udstykket i 7 parceller- matr. 56a, 56b Arkivalieronline (sa.dk), 56c Arkivalieronline (sa.dk), 56d Arkivalieronline (sa.dk), 56e Arkivalieronline (sa.dk), 56f  Arkivalieronline (sa.dk) og 56g Arkivalieronline (sa.dk)

 

Ikke placerbare personoplysninger:

Hans Madsen Rømer og Christine Margrethe Hansdatter (f. Kure)

Hans Madsen er født o 1782

Christine født o 1779

De blev gift 25/3 1810 i Klemensker

Deres børn: Karen Kirstine f. o 1812 – døde som spæd, Hans Nielsen Rømer, 29/9 1814 på 44 slg.grund

Pantebrev  15/10 1828 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Madsen Rømer lånte  200 rd af ungkarl Jens Peter Kofoed, der opholder sig hos sin stiffar Niels Sonne på 52. slg. i Klemensker. Som sikkerhed sattes hans ejede og iboende hus på 48. slg. grund – læst 31/10 1828, fol 312 – udslettet den 18/3 1836