Kilder til Olsker sogns historie

I forbindelse med mit arbejde med at beskrive Strandmarkens historie, har jeg affotograferet

Sognerådets forhandlingsprotokol:

Olsker fattigprotokol (Der ligger i Olsker og Allinge Pastorats arkiv på Rigsarkivet)

Protokollerne er brugt til artiklen om “Frøkenerne Hammers hus” i Sandkaas/2017