Christiansø

Artikler om Christiansø:

“Kastet i bålet fastlænket i en gammel tjæretønde” – straf for omgængelse mod naturen

“Nyt” materiale til Bornholms og Christiansøs historie 1684-1707 om Generalkommissariatets indkomne sager

Lodsen Niels Olsen Ternø – Fra Blekinge til Christiansø i kongens tjeneste

Om Gudhjems beboeres sejllads på Christiansø “formedelst stor afbreche og toorter”

Kilder:

Referater af Søetatens generalkommissariatets indkomne sager

Links til oversigt over Søetatens generalkommissariats indkomne sager

Litteratur:

Christiansø Historie af Anker E. Kofoed

Christiansø 1700 i Krigsministeriets kort og tegningsarkiv mappe 4, kort 23.Påsktift på bagsiden: "No 4 Christians=Øe med Situation af Feld-Marschal Grev Jarlsbergs, indsendt fra hans Sterboe, den 9. Dec: 1726".

Christiansø 1700 i Krigsministeriets kort og tegningsarkiv mappe 4, kort 23.Påsktift på bagsiden: “No 4 Christians=Øe med Situation af
Feld-Marschal Grev Jarlsbergs, indsendt fra hans Sterboe, den
9. Dec: 1726″.

Jeg har læst i Christiansø Historie af Anker E. Kofoed, at en del af friskytterne fra Skåne og Blekinge endte som soldater på Christiansø. Den historie kunne jeg ikke helt genkende i kilderne. Jeg har forsøgt, men som altid finder man noget helt andet. I Søetatens Generalkommissariatets “Indkomne Sager” fandt jeg en række breve, der primært dækker Christiansøs tidligste historie, men også Rønnes fæstningsarbejder i 1687-89. Fæstningsarbejderne var en stor økonomisk udfordring, som Bornholm skulle understøtte og levere folk, penge og naturalier til. Derfor gemmer sig mange oplysninger om Bornholms historie i disse kilder.

Kommunikation mellem Christiansø og København kunne være vanskelig ikke mindst i vinterperioden. Embedsfolkene på øen fik besked på at rapportere stort såvel som småt, netop fordi man i København ønskede at  kunne danne sig et billede at livet på Øen. Proviantforvalter Abroe var en god kommunikater og så skrev han på dansk. Kommandanten og kaptajnen skrev på tysk, hvilket gør læsningen af kilderne sværere. Enkelte i de første år skrev på hollandsk, hvilket gør læsningen umulig, i hvert fald for mig.

Jeg har affotograferet alle breve i denne arkivgruppe og lægger kilderne ud på denne hjemmeside som pdf-filer. Jeg har foreløbigt skrevet et løst referat af indholdet, således man har en indgang til kilderne.

Her finder du referater, samt link videre til de originale kilder

I “Indkomne sager” findes brevene fra Bornholm og Christiansø. Hos Søetatens Mønsterskriver findes de tilsvarende breve fra kommissariatet til Bornholms og Christiansøs embedsfolk. Korrespondancebøgerne findes intakte for perioden 1693-1707, så det er muligt, at finde ordre og svar til alle sager