Bornholms Tingbøger

Første side af Hammerhus Birketingbog 1685

Første side af Hammerhus Birketingbog 1686

Den første tingbog,  jeg gav mig i lag med, var Hammershus Birks ældste tingbog. Dels bedømte jeg, at det måtte være en overkommelig opgave og dels var det den mindste retskreds på øen. Planen var at læse een tingbog – men da jeg først kom i gang, kunde jeg ikke holde op. Tingbøgerne er den vigtigste kilde til lokalhistorien.

Jeg har gennemlæst:

100 års tingbøger for Hammershus Birk – Se oversigt!

42 års Politiprotokoller for Nørre Herreds 1741-1783

Og er i gang med Nørre Herreds tingbøger fra 1678 –

Arbejde med at skrive referater af tingets retssager og forhandlinger har udviklet sig efterhånden som jeg fortsatte med de efterfølgende protokoller. I starten har jeg blot refereret emner og ikke refereret indholdet. Jeg tænkte, at man altid kunne gå tilbage til de affotograferede sider og læse om sagerne. Meget hurtigt gik jeg over til at referere indholdet, således at retssagerne kunne verificeres ud fra referaterne. Endvidere har jeg bestræbt mig på at gengive personnavne, da jeg godt vidste, at slægtsforskerne ville blive mine flittigste hjemmesidegæster.

Processen var først at fotografere protokollerne og dernæst at læse og skrive referater. Sammen med referaterne var min plan at de affotograferede protokoller også skulle være tilgængelige på hjemmesiden. Planen måtte afbrydes indtil jeg fik en ny hjemmesideudbyder, der til en rimelig pris kunne rumme de store pdf-filer. Dette problem blev først løst i efteråret 2014.

Under min læsning har jeg dyrket enkeltsager og inddraget andre kilder.

Enkelte sager kunne jeg ikke bare lade ligge ubehandlet i referaterne. Jeg blev fanget i tiden! Sommeren 1695 startede en mordsag, der var interessant og spændende. Historien blev nærmest formidlet på bedste krimi vis. Fra den 22. juli til den 23. december 1695 måtte jeg transskriberede teksten fuldt ud, for at kunne fordybe mig i detaljerne om sagen.

Mordsagen fra Strandløkken startede i juli 1696. Selve retssagerne afsluttedes i birketingbogen i april 1696. Helt frem til november 1701 behandles sager, der er følger af mordsagen. De to dømte mordere fik deres boslod fradømt: Efter gæld var fradraget, gik halvdelen af boet til kongen og resten til den forurettede part, Lisbet Henrik Nielsen og hendes arvinger. Kongens part blev bortauktioneret og kom tilbage til familierne i Sandvig, hvilket medførte mange tvistigheder, der altså endte på birketinget.

Referaterne og transskriberingen af tingmødet vedrørende mordet blev suppleret med oplysninger fra herredstinget og landstinget, samt det sparsomme skriftlige beretninger, der findes, danner grundlag for mit historiske essay om Mordet i Strandløkken.

De originale sider fra tingbøgerne er affotograferede og bliver løbende lagt på denne hjemmeside. Hvert referat af tingbøger følges af link til de originale sider.

————————————-
Forkortelser:
Stednavne med mærket * er fundet i Bornholms Stednavne, udgivet af Stednavneudvalget 1950 – siderne 43-75

Forkortelser:

Sdr. = slettedaler (4 mark)

Rdl. = rigsdaler (6 mark)