Category: Historier

De gamle dokumenter er fuld af spændende historier. Jeg har skrevet mange små artikler på 1-3 sider. Nogle er fundet i tingbogen, andre i for eksempel fattigprotokollen, suppleret andre kilder for at nuancere historien. Der vil være henvisninger i artiklen til transskriverede kilder, hvis jeg har gjort ekstra meget ud af kilderne.

Tegning af Thomas Larsen – illustration til artikel