Klemensker brandforsikring

Klemensker Brandforsikring

(se indledning til Brandforsikringsarkivalier)

Den almindelige brandforsikring for Landbygninger

1919-1967 Brandforsikringsprotokol I og II B (Ø-arkivet) – Protokollen starter med de offentlige bygninger. Herefter er den ordnet efter matrikelnummer til side 463. Fra 464 er tilføje de nye matrikler, der primært stationsbyens nye huse (matr. 87xx og 4xx) samt fra side 493- Leuka og Hasle Klinker og Hasleværket. Der er angivet indtegninger og udmeldelser. Få ejendomme er angivet selv om den aldrig blev forsikret i Den almindelige brandforsikring.

Omnummerering af forsikringsnumrer og ejerliste B. – Løsark der opremser nye og gamle forsikringsnummer på nuværende og tidligere forsikringstagere i Den almindelige brandforsikring for Landbygninger. Der angives hvilke forsikringsselskab ejendommene nu står i. Listen er udfærdiget mellem 1909 og 1914 i årene hvor Østifternes Brandforsikring og Husmandsbrandkassen hvervede mange af Den almindelige brandforsikrings kunder.

Østifternes Brandforsikring

Forsikringsmateriale består af vurderingsprotokoller, der blev udfærdiget lokalt på Bornholm i kronologisk orden, og vurderingssager på hver ejendom, som blev arkiveret på hovedkontoret i København.

Vurderingsprotokoller

1903-1913 Vurderingsprotokol for Klemensker – Østifternes B (på Ø-arkivet)

1913-1919 mangler

1919-1920 Vurderingsprotokol for Klemensker – Østifternes B (1919-1954 findes i Klemensker sogns lokalarkiv)

1921-1926 Vurderingsprotokol for Klemensker – Østifternes B

1926-1932 Vurderingsprotokol for Klemensker – Østifternes B

1932-1940 Vurderingsprotokol for Klemensker – Østifternes B

1940-1942 Vurderingsprotokol for Klemensker – Østifternes B

1942-1949 Vurderingsprotokol for Klemensker – Østifternes B

1949-1955 Vurderingsprotokol for Klemensker – Østifternes B

Vurderingssager

Vurderingssagerne finde i dag på Rigsarkivet i Viborg. De blev oprindeligt afleveret på Erhvervsarkivet i Aarhus.

Jeg har ordnet sagerne i to grupper: A. De gamle selvejer- og vornedgårde og B: alle øvrige ejendomme.

Klik på linkene “Policenumrene x-y”

A. De gamle selvejer- og vornedgårde

Policenumrene 4-57

Side – Police nr. – matrikel – adresse – yderligere oplysninger

002 – 4 – matrikel 51a – 43. slg. Skindemyregaard
015 – 5 – matrikel 36a – 28. slg. Thorupgaard
032 – 9 – matrikel 34s – 26. slg. Østre Pilegaard
054 – 31 – matrikel 15a – Hullegaard
084 – 35 – matrikel 18a – 10. slg. Vestre Bedegadegaard
111 – 37 – matrikel 31a – 23. slg, Lille Dammegaard
140 – 38 – matrikel 59a – 51. slg. Kæmpegaard
163 – 53 – matrikel 11a – St. Muregaard
195 – 56 – matrikel 21a – 13. slg., Torpegaard
213 – 57 – matrikel 22a – 14. slg. Krykkegaard

Policenumrene 58-91

Side – Police nr. – matrikel – adresse – yderligere oplysninger

002 – 58 – matrikel 29a – 21. slg., Lille Krashavegaard
027 – 70 – matrikel 71a – 63. slg., Samsingsgaard
047 – 71 – matrikel 23a – 15. slg.,Tyndekullegaard
061 – 72 – matrikel 17a – 9. slg., Østre Bedegadegaard
072 – 75 – matrikel 14a – 6. slg., Høgegaard
081 – 80 – matrikel 90a – 14. vg., Nygård
108 – 82 – matrikel 5a – Degnegaard
123 – 83 – matrikel 13a – 5. slg., Gothegaard
145 – 85 – matrikel 30a – 22. slg., Bakkegaard
165 – 86 – matrikel 32a – 24. slg. St. Dammegaard
183 – 88 – matrikel 52a – 44. slg. Asseregaard
195 – 89 – matrikel 53a – 45. slg. Karlsgaard
215 – 90 – matrikel 68 – 60. slg. Møllegaard – brændt i 1916, men stuehus blev bevaret – nye længer opført ca. 300 meter fra det gamle sted – se police 115
220 – 91 – matrikel 78a – 1. vg. Ndr. Kirkebogaard

Policenumrene 93-295

Side – Police nr. – matrikel – adresse – yderligere oplysninger

002 – 93 – matrikel 85a – 8. vg., Kørsegaard
013 – 94 – matrikel 86a – 9. vg. Aagaard
024 – 95 – matrikel 87a – 10. Vg. Bjørnegaard
039 – 100 – matrikel 81a – 4. vg. Lundsgaard
052 – 112 – matrikel 39a – 31. slg., Tøjregaard
064 – 114 – matrikel 88 – 11. vg., Kannikegaard
079 – 115 – matrikel 68a – 60. slg. Møllegaard Hoglebjerggaard
098 – 117 – matrikel 38a – 30. slg., Dyndegaard
113 – 121 – matrikel 65a – 57. slg. Ndr. Risbygaard
129 – 125 – matrikel 74a – 66. slg., Brogaard
138 – 129 – matrikel 20a – 12. slg., Lille Knudegaard
159 – 139 – matrikel 25a – 17. slg., Bækkegaard
177 – 154 – matrikel 26a – 18. slg., Sdr. Bedegadegaard
185 – 162 – matrikel 90a – 13. vg. Jydegaard
196 – 173 – matrikel 16a – 8. slg., Onsbjerggård
211 – 232 – matrikel 16a – et hønsehus, der tilhørte Onsbjerggård
217 – 195 – matrikel 60a – 52. slg., Julegaard
226 – 295 – matrikel 35a – Kuregaard – overflyttet fra den Alm. Brandforsikring for Landbygninger i 1958

B: alle øvrige ejendomme

Policenumrene 1-43

Side – Police nr. – matrikel – adresse – evt. yderligere oplysninger

002 – 1 – matrikel 175d – 5. slg. fortov, Muradam
014 – 6 – matrikel 48c – 40. slg. parcel, Rosenvang pr. Aarsballe
028 – 7 – matrikel 50e – 42. slg. fortov
032 – 8 – matrikel 56d – 48. slg. parcel, Sandershøj
048 – 10 – matrikel 96 og 57b – 49. slg. parcel
053 – 11 – matrikel 57e – 49. slg. parcel, Allans Minde
071 – 15 – matrikel 68b – 60. slg. parcel, Glimminge
078 – 16 – matrikel 68e – 60. slg. parcel, Enghøj
094 – 17 – matrikel 70d – 62. slg. grund, Egevang, pr. Nyker
119 – 18 – matrikel 70c – 62. slg.parcel, Damsminde
129 – 19 – matrikel 69b – 69. slg. parcel, Pilevang
141 – 27 – matrikel 85lg – 8. vg. parcel
143 – 32 – matrikel 15k – 7. slg. Parcel
149 – 34 – matrikel 17i – 9. slg. parcel. Olslykke
162 – 36 – matrikel 24gh – 16. Slg. parcel, Bækkelund
185 – 42 – matrikel 85d – 8.vg. parcel, Charlottenlund
205 – 43 – matrikel 85e – 8. vg. parcel, Søndervang

Policenumrene 45-87

Side – Police nr. – matrikel – adresse – evt. yderligere oplysninger

002 – 045 – matrikel 87b – 10. vg. Thorsminde
003 – 046 – matrikel 89b – 12. vg. parcel, Tornborg
019 – 048 – matrikel 126 – 9. slg. fortov, Fredshvile – ild i halmstak 1937
034 – 052 – matrikel 175bp – 7. slg. lynglod, Granhøj
047 – 054 – matrikel 20d – 12. slg. parcel, Fædresminde
055 – 055 – matrikel 20f – 12. slg. parcel, Knudshøj
069 – 059 – matrikel 61n – Simblegaards Parcel
071 – 060 – matrikel 85c – 8 vg. Munkedal
090 – 061 – matrikel 65d – 57. slg. parcel
106 – 062 – matrikel 66d og 91c – 14. vg. parcel
122 – 064 – matrikel 119 og 175e – 5. slg. fortov, Muradam
142 – 067 – matrikel 71g – 63. slg. grund
150 – 068 – matrikel 42c – 34. slg. parcel, Vestervang
173 – 069 – matrikel 124b – 7. slg. parcel, Lillevang
184 – 073 – matrikel 90f – 13. vg. parcel, Svalvang
193 – 074 – matrikel 87a – 10. vg. grund, Evangeliemenigheden
203 – 078 – matrikel 175fk – 1. vg. lynglod
217 – 084 – matrikel 18c – 10. slg. parcel, Solvænge
227 – 087 – matrikel 51b – 43. slg. parcel, Fredebo

Policenumrene 96-120

Side – Police nr. – matrikel – adresse – evt. yderligere oplysninger

002 – 96 – matrikel 92b – 15. Vg. parcel, Dalshøj
014 – 98 – matrikel 4e – Klemens Grovvare- og Foderstofforretning
049 – 99 – matrikel 87bi – 10. vg. parcel, Nygade 9
068 – 102 – matrikel 87n – Bornholms Andelsosteri (Bjørnedal)
087 – 104 – matrikel 87v – Klemensker Brugsforening
108 – 105 – matrikel 87bc – Murergade 1
114 – 106 – matrikel 87bm – Brogade
119 – 107 – matrikel 86b – 9. vg. parcel, Fredsminde
139 – 108 – matrikel 87i – 10. vg. parcel, Lundshøj
149 – 109 – matrikel 61i – 53. slg. parcel, Engvang
168 – 110 – matrikel 53e – 45. slg. parcel, Kildeshøj
176 – 113 – matrikel 175at – Statens udmark, Skovsholm
198 – 119 – matrikel 175ay – Statens Udmark
214 – 120 – matrikel 58g – 50. slg. parcel

Policenumrene 123-161

Side – Police nr. – matrikel – adresse – evt. yderligere oplysninger

002 – 123 – matrikel 30c – 60. slg. Møllegaards fodermesterhus
011 – 124 – matrikel 30 a og 38v – 30. slg. grund
019 – 126 – matrikel 86c – 9. vg. parcel, Dyrstenshøj
037 – 127 – matrikel 37h – 29. slg. parcel, Fredenshaab
049 – 128 – matrikel 87dg – 10. vg. parcel, Storegade (tidl brogade)
056 – 131 – matrikel 87ae – 10. vg. parcel, Aabakke
065 – 134 – matrikel 87au – 10. vg. parcel, (uddelerens hus) – skorstensbrand 1957
078 – 135 – matrikel 148 – 33. slg. fortov, Borndal
096 – 136 – matrikel 84d – 7. vg. parcel, Karlsgaardsvej 4 (Alfred Løff)
105 – 137 – matrikel 147 – 32. slg. fortov, Valdersminde
118 – 138 – matrikel 122 a. f. – 7. slg. fortov, Klippely
135 – 140 – matrikel 37f – 29. slg. parcel, Egely
149 – 141 – matrikel 50c – 42. slg. parcel
157 – 143 – matrikel 87t – 10. vg. parcel, Storegade
163 – 144 – matrikel 51a – 43. slg. grund
166 – 147 – matrikel 20e – 12. slg. parcel
175 – 148 – matrikel 61g – 53. slg. parcel
184 – 150 – matrikel 175hf – 27. slg. parcel
191 – 151 – matrikel 52f – 44. slg. parcel, Solvang
202 – 153 – matrikel 49o – 41. slg. parcel
206 – 156 – matrikel 32a – 24. slg. grund – et arbejderhus på St. Dammegaards grund
211 – 157 – matrikel 175bo – 6. slg. lynglod, Maglesminde
220 – 159 – matrikel 47m – 39. slg. parcel, Landlyst
226 – 160 – matrikel 108a – Bolderis
236 – 161 – matrikel 52c – 44. slg. parcel, Vilhelmsminde – påsat ild i halmstak tæt ved lade 1956

Policenumrene 163-190

Side – Police nr. – matrikel – adresse – evt. yderligere oplysninger

002 – 163 – matrikel 87bq – 10. vg. parcel, Nygade 2, Stationsbyen
007 – 164 – matrikel 175ci – 11. slg. lynglod, Bækkevang
018 – 165 – matrikel 53f – 45. slg. parcel, Karlshøj
026 – 166 – matrikel 87ce – 10. vg. parcel, Storegade 9
038 – 167 – matrikel 85i – 8. vg. parcel, Gammel Mønt
046 – 168 – matrikel 87h – 10. vg. parcel,
054 – 169 – matrikel 78f – 1. vg. parcel,
060 – 170 – matrikel 16b – 8. vg. parcel, Onshøj
067 – 171 – matrikel 28b – 20. slg. parcel, Hyllelyst
074 – 172 – matrikel 175eq – 19. slg. Lynglod, Lyngkær
085 -174 – matrikel 12f – 4. slg., Vennersminde
092 – 175 – matrikel 87ch – 10. vg. parcel
099 – 176 – matrikel 87aa – 10. vg. parcel
102 – 178 – matrikel 87bv – 10. vg. parcel, Nygade
109 – 179 – matrikel 61h – 53. slg. parcel, Mosevang
119 – 180 – matrikel 25d – 17. slg. parcel, Møllevang
128 – 181 – matrikel 26 – 18. slg. parcel, Grønvang
136 – 182 – matrikel 4i – Præstegaards parcel
139 – 183 – matrikel intet nr – 10. vg. (Peter Mathias Munch i et 9 fagshus)
141 – 184 – matrikel 11c – 3. slg. parcel, Vibelyst – tidl. ”Husmandsbrandkasse” til 1927
149 – 185 – matrikel 87y – 10. vg. parcel- tidl. ”Den alm Brandforsikring for Landbygninger” til 1927
152 – 186 – matrikel 87cc- 10. vg. parcel
155 – 188 – matrikel 87er – 10. vg. parcel, Murergade 4
162 – 189 – matrikel 15d – 7. slg. parcel, Klevehal
175 – 190 – matrikel 87aa og 87bæ – 10. vg. parcel – – tidl. ”Husmandsbrandkasse” til 1929

Policenumrene 191-220

Side – Police nr. – matrikel – adresse – evt. yderligere oplysninger

002 – 191 – matrikel 87db – 10. vg. parcel, Rosengade 1
009 – 192 – matrikel 175kx – statens udmark, Skovbrynet pr. Aarsballe
014 – 193 – matrikel 87de – 10. vg. parcel, Brogade 5 – opført i 1929 af gårdejer Rottensten
027 – 194 – matrikel 48c (z eller o)– 40. slg. parcel – vandrehjem og afholdsbeværtning
036 – 196 – matrikel 61b -53. slg. parcel
045 – 197 – matrikel 87dl – 10. vg. parcel
049 – 198 – matrikel 87 – 10. vg. parcel
051 – 199 – matrikel 87dp – 10. vg. parcel, Storegade 46
056 – 200 – matrikel 86e – 9. vg. parcel, Brinken
061 – 201 – matrikel 87du – 10. vg. parcel, Solhøj, Storegade 23
068 – 202 – matrikel 175ky – 20. slg. lynglod, Vesterled
072 – 203 – matrikel 87aq og 87bt – 10. vg. parcel, Telefoncentralen – tidl. ”Husmandsbrandkassen” til 1931
078 – 205 – matrikel 87dm – 10. vg. parcel, Godhaab – tidl. ”Husmandsbrandkassen” til 1931
086 – 206 – matrikel 87dy – 10. vg. parcel, Søndergade 32
093 – 207 – matrikel 175le – 25. slg. parcel, købmand og malerforretning
097 – 208 – matrikel 87l – 10. vg. parcel – tidl. ”Husmandsbrandkassen til 1932
101 – 209 – matrikel 87ef og 87eh – 10. vg. parcel, Rosengade
108 – 210 – matrikel 87em – 10. vg. parcel
111 – 211 – matrikel 87ek – 10. vg. parcel, Søndergade 13
118 – 212 – matrikel – 14. vg. grund – motor- og spisehus til stenhuggere
122 – 213 – matrikel 4s – præstegaards parcel
125 – 214 – matrikel 17b – 9. slg. parcel, Bedegadekøbmanden og mølleri
131 – 216 – matrikel 4n – Præstegaards parcel – tidl. ”Husmandsbrandkassen” til 1934
139 – 217 – matrikel 4o – Præstegaards Parcel, Rosenhøj – tidl. ”Husmandsbrandkassen” til 1934
152 – 218 – matrikel 7m 7mf – 1. alf. Parcel, Krakkedal – tidl. ”Husmandsbrandkassen” til 1934
159 – 219 – matrikel 14b – 6. slg. parcel, Høgeellet – tidl. ”Husmandsbrandkassen” til 1934
166 – 220 – matrikel 20c – 12. slg. parcel – tidl. ”Husmandsbrandkassen” til 1934

Policenumrene 221-298

Side – Police nr. – matrikel – adresse – evt. yderligere oplysninger

003 – 221 – matrikel 87c (i 1948 matr. 87e) – 10. vg. parcel, Østergade 6 (i dag Sct. Klemensgade ?) – indtil 1934 i ”Husmandsbrandkassen”
013 – 222 – matrikel 26f – 18. slg. parcel – indtil 1934 i ”Husmandsbrandkassen”
015 – 224 – matrikel 30 – 22. slg. parcel –
017 – 225 – matrikel 30d – 22. slg. parcel, Kajbjerg
026 – 226 – matrikel 87cm – 10. vg. parcel, Nygade 16 – Ny forsikring af Edvin Villy Lund, autovognmand i 1936
033 – 228 – matrikel 89et – 10. vg. parcel
037 – 229 – matrikel 87bh og br – 10. vg. parcel, Nygade 9 – m. brandrapport
044 – 231 – matrikel 4ø – Præstegårds Parcel – Jernbanevej 8
048 – 233 – matrikel 64i – 56. slg. parcel – indtil 1937 i ”Husmandsbrandkassen”
053 – 234 – matrikel 71b – 63. slg. parcel, Villa Hee
056 – 235 – matrikel 87ex og 87ey – 10. vg. parcel, Rosengade 8 – Bager Svendsen
069 – 236 – matrikel 17e – 17. Slg. Parcel, Rosenly – rentier Peter Hansen, tidl. “Rosenvænge”
072 – 237 – matrikel 26g – 18. Slg. Parcel – indtil 1939 i ”Husmandsbrandkassen”
078 – 238 – matrikel 61m – 53. slg. parcel, Solvang – indtil 1939 i ”Husmandsbrandkassen”
084 – 239 – matrikel 24d – 16. slg. parcel, Rosenvænge – indtil 1939 i ”Husmandsbrandkassen”
093 – 240 – matrikel 87 – Baptistmenighedens kirkesal
095 – 241 – matrikel 87eø – 10. vg. parcel, Søndergade
099 – 242 – matrikel 4a og 4d – præstegaards parcel, Østergade 9
107 – 243 – matrikel 87ø – 10. vg. parcel, Storegade – Tidl. Forsikret i Alm Brand for Landbygninger til 1942
113 – 244 – matrikel 87æ – 10. vg. parcel, Andelsbanken – Tidl. Forsikret i ”Danske Grundejeres Brandforsikring” til 1942
120 – 245 – matrikel 87fe – 10. vg. parcel, Brogade
123 – 246 – matrikel 24m – 16. slg. parcel, Bolbyvej 5 – indtil 1943 i ”Husmandsbrandkassen”
125 – 248 – matrikel 87fl – 10. vg. parcel, Rosengade
131 – 249 – matrikel 175as – Kongens udmark, Krogsholm
135 – 250 – matrikel 175lr (tidl. 175 ax) – Kongens udmark, Skovholt
140 – 251 – matrikel 175lp – Kongens Udmark, Nørholt
143 – 252 – matrikel 175lz – Kongens udmark, Østerli
148 – 253 – matrikel 35h – 27. slg. parcel
152 – 254 – matrikel 87ep – 10. vg. parcel, Havebo, Storegade 15 – indtil 1948 i ”Husmandsbrandkassen”
159 – 256 – matrikel 75hl – Landlyst – Tidl. Forsikret i ”Danske Grundejeres Brandforsikring” til 1948
162 – 257 – matrikel 5e – Degnegårds parcel – indtil 1949 i ”Husmandsbrandkassen”
168 – 258 – matrikel 35f og 143b– 27. slg. fortov, Frydendal, Aarsballe – indtil 1948 i ”Husmandsbrandkassen”
175 – 260 – matrikel 175iø – 30. slg. parcel – indtil 1950 i ”Husmandsbrandkassen”
187 – 262 – matrikel 15g – 7. slg. parcel, Trægårdshøj
189 – 265 – matrikel 175an – Lindholm – indtil 1949 i ”Husmandsbrandkassen”
200 – 268 – matrikel 87z – Brugsforeningen – til 1951 i ”Den alm Brandforsikring for Landbobygninger”
202 – 271 – matrikel 38 – Degnegårds parcel
206 – 272 – matrikel 38b – parcel fra Dyndegaard
208 – 275 – matrikel 87am – overflyttet fra den alm. Brandforsikring for Landbygninger i 1953
210 – 276 – matrikel 87 tidl. Forsikr. 102 – savværk Brogade
212 – 277 – matrikel 175bc udslettet
214 – 278 – matrikel 85l, o, p – 8. vg. parcel, Bodilsminde – indtil 1955 i ”Husmandsbrandkassen”
216 – 279 – matrikel 138 – Kløvendal – overflyttet fra den alm. Brandforsikring for Landbygninger i 1955
218 – 280 – matrikel 85h, 54b, 54c – Sortebjerg ¬ indtil 1956 i ”Husmandsbrandkassen”
220 – 285 – matrikel 28i – 20. slg. parcel, Birkely – indtil 1955 i ”Husmandsbrandkassen”
222 – 286 – matrikel 37p og 38e – Bækkedal – indtil 1956 i ”Husmandsbrandkassen”
227 – 287 – matrikel 55b – Tornhøj og – indtil 1956 i ”Husmandsbrandkassen”
229 – 287 – matrikel 32e – Fredenshjem – indtil 1956 i ”Husmandsbrandkassen”
230 – 290 – matrikel 178b – Østergade 3, Autoværksted
233 – 291 – matrikel 34c – 26. slg. parcel – indmeldt i ”Husmandsbrandkassen” i 1957
238 – 292 – matrikel 175dæ – Kragestenshus – Tidl. Forsikret i ”Danske Grundejeres Brandforsikring” til 1957
244 – 294 – matrikel 37q – Solhøj – indtil 1958 i ”Husmandsbrandkassen”
248 – 297 – matrikel 16d – Solvang – indtil 1959 i ”Husmandsbrandkassen”
255 – 298 – matrikel 28f – 28. slg. parcel – indtil 1959 i ”Husmandsbrandkassen”