Brandforsikring

Henvisning til arkivalier nederst på siden!

Enkelte policer kan findes i “vurderingssagerne”

Brandforsikring fra år 1800

Den almindelige brandforsikring for landbygninger stiftedes i 1792, men de tidligste indskrevne ejendomme i Brandtaksationsprotokollen for Nørre Herred er fra 1800. De første forsikrede var præste- og proprietærgårde, så selvejergårdene og fra 1820 udbyggerne. Det var først fra slutningen af 1830’erne at de mindre ejendomme så småt blev brandforsikrede. Først da pengeudlånerne krævede brandforsikring som sikkerhed for pantet i ejendommen kom der rigtig gang i brandforsikringerne. Men det er først i 1860erne det blev almindeligt, at også de mindste ejendomme forsikredes.

Brandforsikringsprotollerne og taksationsprotokoller findes på Rigsarkivet indtil 1872 og de kan findes i arkivalieronline på nettet.

Brandforsikring efter 1903

Den almindelige brandforsikring for Landbygninger havde monopol på forsikring indtil 1872. Brandforsikringen fortsatte sit virke og fik først konkurrence i Nørre Herred efter år 1903 af Østifternes Brandforsikring, der blev oprettet i 1889. I 1907 kom Danske grundejeres Brandforsikring og 1908 Husmandsbrandkassen. For Nørre Herred gælder at Den almindelige Brandforsikring for landbygninger forblev størst, skarpt forfulgt af Østrifternes Brandforsikring. Færre brugte Husmandsbrandkassen og meget få hos Danske grundejeres Brandforsikring.

Loven om privatiserede brandforsikringen fra 1872 bevirkede, at brandforsikringsarkivalier sjældent blev afleveret til kommunale eller statslige arkiver. Det er noget rod for os i dag, da brandforsikringsoplysninger, hvis de altså eksisterer, skal søges vidt forskellige steder. For eksempel findes forsikringssager for Klemensker sogn på Klemensker Sogns Arkiv, Ø-arkivet, Rigsarkivet og Erhvervsarkivet i Aarhus, der nu er flyttet til Rigsarkivet i Viborg. Husmandsbrandkassens protokoller og vurderingssager er endnu ikke fundet.

Affotografering af Østrifternes Brandforsikring for Klemensker og Olsker på Rigsarkivets læsesal oktober 2021

Affotograferinger

I erkendelse af, at brandforsikringen er en vigtig kilde til mit projekt “Udbyggere og husmænd” har jeg sat mig for, at opsøge forsikringsarkivalier og affotografere dem.

Jeg samler billederne i store pdf-filer og de vil kunne downloades.  HUSK at det er store filer, som tager tid at downloade.

Se Brandforsikring for Klemensker

Se Brandforsikring for Olsker