Simblegårds udbyggere og husmænd

Udbyggere og husmænd på Simblegård og den nedlagte 53. selvejergårds (Smedegård) grund har været vanskelig at få styr på. Der synes at være flere udskiftninger af beboere end andre steder og færre tinglysninger af skøde på huse og fæstebreve.

Det ældste matrikelkort brugt 1822-1858, men opmålt o. 1786,, hvor de otte ældste huse/udbyggere eksisterede. Kun Mosevang og Engvang eksisterer i dag.

Simblegård, der var en af de største gårde på Nordbornholm, sørgede for at udbyggerne ikke kunne sælge uden at gårdejeren havde forkøbsret. Modsat andre selvejergårde ejede Simblegård flere huse, som gårdejeren udlejede. Han kunne derved vælge de rigtige folk, som der var brug for på gården. Fæstebreve eller lejebreve på jord var ofte belagt med flere pligtarbejdsdage end andre steder. Sspecielt for Simblegård, udstedtes fæstebreve, hvor dagslønnen blev angivet.

Simblegård beskæftigede 5-7 tjenestefolk, men havde behov for adskillige daglønnere, og disse kunne rekrutteres blandt egne udbyggerne.  

Halvdelen af ejendommene eksisterer ikke i dag. Vandmølle og stubmøllen er forsvundet. Otte huse findes i dag – alle med adresse på Fejlerevej.

Læs mere om de enkelte huse ved at klikke på nedenstående link:

Ejendomme på Simblegårds grund:

(* betyder nedbrudt)

*Torpeellets udbygger – forsvandt i 1800-tallet

*Fuglesangshuset – nedbrudt i 1930’erne

*Simblegårds vandmølle kaldet Grubbemøllen

Ejendomme på 53. selvejergårds grund:

*Udbygger på matrikel 61a – Sultekrogshuset

*Udbygger på matrikel 61p – Jens Haagensens hus (nedbrudt før 1887)

Grønhøj, Fejlerevej 14 – Matrikel 61r –

*Fejleremøllen (ødelagt julestormen 1905)

Lyshøj, Fejlerevej 3 – Matrikel 61b

Granlund, Bolbyvej 9, Matrikel 61o – senere 61x

Bækkebo, Fejlerevej 12 – Matrikel 61s

Mosevang, Fejlerevej 10 – Matrikel 61h

Solvang, Fejlerevej 8, Matrikel 61m

Engvang, Fejlerevej 6 – Matrikel 61i

*Bækkegårdshuset – Matrikel 61g (nedbrudt i 1970erne)

Bognedal, Fejlerevej 4, Matrikel 61k

Tjenestepigens hus – ukendt lokation Om proprietærens illegitime datter og Vestre Bedegadegårds aftægtsbolig.

*Ejendom på Matrikel 61e (nedbrudt inden 1914)

*Hulvang/Fredensborg, Simblegårdsvej 4, Matrikel 61f (nedbrudt o. 1974)

 

Se også oversigt over Simblegård og dets huse og grunde

You may also like...