Grubbemølle

Vandmølle på Simlegaards grund vest for gården

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Hammers kort 1750

På kortet fra 1750 ses tydeligt vandmølledammen. Vandmøllen, Grubbemøllen, lå mellem dammen og landevejen. Den har eksisterede i 1600-tallet og gennem 1700-tallet. Vandmøllen tilhørte kongen indtil Simblegaard blev købt. Herefter er det Simblegaards beboer, der har ejendomsretten.  

Jordebogsregnskabet 1663-1664, hvor møllen er nævnt.

I Amtsarkivets gruppesagner ligger sandemændenes indberetning om møller på Bornholm fra 1807. Der var fire vandmøller i Klemensker sogn: Nr.1  På 58. slg. Marevadmøllen kaldet, Nr. 2. På 60. slg. Møllegaardsmøllen kaldet. Nr. 3. Simblegaardsmøllen eller Grubbegaardsmølle. Og nr. 4 Baggegaardsmølle. Der var fem vejrmøller.

I Salchows Militærbeskrivelse over Øen Bornholm, som er udarbejdet i vinteren 1813 til 1814 fortæller om bækken der drev tre vandmøller, vor der var passage ind i landet: ”En (vandmølle lå) ved Møllegaard under Duebjerg, hvor ogsaa er Overgang og et i sig selv stærkt Pas finder Sted; – en anden højere oppe Vesten for Simblegaard og den tredie endnu højere ved Marevad”.

Det er de yngste jeg har fundet om Grubbemøllen i drift.

Der er ingen sikre efterretninger om møllen var beboet. Det er nærliggende at tro, at det var boboeren på det nærliggende Fuglesangshus, der var eller har haft ansvaret for møllens drift.

Det seneste jeg har set om møllen er fra 1815, hvor sælgeren Jesper Hansen Holm i skødet på Simblegård betinger sig eneretten til  Fiskedammen, Taldammen (?) kaldet og vandmøllen med hus, som sælgeren vil have ene brugsret af i livstid, ….

I Nørre Herreds tingbog findes flere mølleres navne:

I 1692 boede Peder Gregersen på ritmester Westerwalts vandmølle (NH 5/8 1692 pag 105b)

I 1695 boede mølleren Jens Michelsen på møllen (NH tingbog 28/6 1695, pag. 282a).

I 1699 var vandmøllen næsten ”øde”, da den var forfalden og trængte til reparation.

I 1702 hed mølleren og beboeren Anders Svendsen, der blev anklaget for vold mod kaptajn Westerwalts to sønner. Efter Anders Svendsen var fraflyttet vandmøllen blev han døbt til at betale ”toldmel” og ”græspenge” for 1702 og 1703 til den nye fæstebonde Mikkel Monsen på Simblegård.

 

Her, mener jeg, at vandmøllen lå. Foto: JVH 2. juli 2022