Category: Udbyggere og husmænd

Mit projekt “Udbyggere og husmænd” går ud på at beskrive ejendomme før 1914, som ikke er gårde. Undervejs i arbejdet har jeg udgivet artikler – oftest når huse et defineret er tilendebragt.