Klemensker Degnegårds jorde

Før udskiftningen i 1840’erne lå degnegårdens jorde spredt i et større område. Det lykkedes ikke helt at samle jorden i et, men i to områder delt af Bolleris og Fogdedalen.

Fra starten af 1700-tallet og frem til 1860 eksisterede en udbygger, som lå hvor Nøddebo, Bedegadevej 15, ligger i dag. Den gamle ejendom brændte i 1858 og ejeren blev 2 år senere dømt for ildspåsættelse og for at hæve brandforsikringen, der var sat til en højere værdi end huset repræsenterede.

I 1858 blev Degnegårdens 5 parceller solgt på auktion. Det var betingelsen at der skulle opføres beboelse inden 2 år eller at jorden skulle dyrkes sammen med anden ejendom. ”Nøddebo” blev genopført efter branden og parcellen mod nord, set senere ”Skovlæ” blev dyrket sammen. En parcel blev købt af ejendom, der lå under Store Krashavegård, og i 1860 blev Vennershøj nybygget på den 5. parcel. Resten kom til at høre til Degnegårdens hovedparcel.

Læs mere om Degnegårdens husmænd her:

Oversigt og om auktionen 1858

Nøddebo – Bedegadevej 15

Skovlæ – Bedegadevej 17

Bollerisvej 1  Matriklerne 5d, 28f og 30c – er beskrevet under 20. slg.

Vennerslyst – Bollerisvej 4

Hjemly – Simblegårdsvej 2

Nøddebo, Bedegadevej 15. Foto JVH aug. 2022

 

You may also like...