Hjemly – Simblegårdsvej 2

Hjemly, Simblegårdsvej 2, Klemensker

Matrikel 5g – Parcel fra matrikel 5a, udstykket efter Landbrugsministeriets skrivelse af 1/9 1914

5 skp 2½ album

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Se Skøde- og panteprotokollen

Skøde 16/10 1914

fra Edo. Ludvig Olsen, Degnegård til broderen Esper Sigfred Olsen. Esper var forhenværende gårdejer af 2. slg. i Rutsker. Grunden var en parcel af matr. 5a og var på ca. 4 tønder land. Købsprisen var sat til 700 kr pr. tønde land i alt 2.800 kr. Købekontrakt pr. 29/7 1914

1914-1935 Esper Sigfred Olsen (1866-1949) og Anie Marie, f. Nielsen (1867-1937)

Esper Sigfred Olsen blev født 19/12 1866 i Klemensker. Forældre Esper Olsen og Elline Jørgine Sophie Jørgensen, Degnegård. Esper døde 2/7 1949 på 58. slg. parcel

Anie Marie Nielsen blev født 25/6 1867 i Rutsker. Hendes forældre var gårdejer på 2. slg. Mogens Peter Nielsen og Engeline Frederikke Rasch. Hun døde 28/1 1937 i Kemensker.

Esper og Magda blev gift i Rutsker 1887. Efter 1935 flyttede de til 58. slg. parcel.

Esper Sigfred Olsen var i 1901 ejer af Tornegård i Rutsker.

Deres barn: Magda Engeline Olsen, f. 1/11 1887 i Rutsker

Skøde 20/4 1935 fra Esper Sigfred Olsen til rentier Otto Andersen, købssum 14.300 kr

Forsikring i Alm brand. første gang 5/8 1918

Alm. Brand protokolside for Hjemly. Ø-Arkivet

 

1935-1965 Otto Andersen

Otto Andersen havde i 1958 en husbestyrerinde ved navn Hansigne Juul (Vejviser 1958)

Skøde 6/11 1965 til Arne Hulgaard. Købssum 43.000 kr

Hjemly. Luftfoto 1949 tilhørende Kgl Bibliotek

1965-1989 Arne Hulgaard

I 1975-84- boede gårdejer A. Hulgaard i Nygade 22 i Klemensker by.

Hjemly. Luftfoto 1955 tilhørende Kgl Bibliotek

-1967- Charly Hjorth

Han ejede ikke huset, men boede til leje.

31/8 1989 skøde fra Hulgård til Jytte Sørensen og Jens Hansen, købssum 250.000 kr

1989-1998 Jytte Sørensen og Jens Hansen

Fra 1994 var Jens Hansen eneejer.

Skøde 28/8 1998 til Rene Mortensen, købssum 260.000 kr

1998- Rene Mortensen

I 2006/07 startedes firmaet RM PLAST ApS. I 2022 har virksomheden afdeling i Virkeholm 3b i Herlev