formedelst stor afbreche og toorter

Bønskrift fra 29. august 1703 til admiral von Stöcken

Bønskrift fra 29. august 1703 til admiral von Stöcken

Jeg fandt for nogle dage siden et interessant 310 år gammelt bønskrift fra beboerne i Gudhjem til admiral Christopher Ernst von Stöcken. Brevskriveren Peder Nielsen og medunderskriveren Peder Olsen beder – på Gudhjems beboeres vegne – om fritagelse for at sejle breve til Skåne, hvilket amtmand og oberst Woldemar Reedts havde truet dem til at gøre.  Beboerne i Gudhjem mente, at de var fritaget for andre ægter* end dem til Christiansø, som de pligtskyldigt havde udført i de næsten tyve år, som fæstningen havde eksisteret. I brevet står:

”Vi tør icke understaa os paa saadan maade at fare ad Skaane, da et Partie af mine medboende, ere der fra bort Rømte formedelst stor afbreche og toorter, som Vi i den Skonske Krig hafde Giort og bedrefuet og der foor Maatte fly der fra”.

Altså de frygtede for anholdelse og afstraffelse for at have flygtet fra landet enten under eller efter krigen. Hvor mange ”et parti” af Gudhjems beboere, det drejede sig om, er svært at sige. Men det må være et væsentlig antal, hvis de skulle kunne påberåbe sig særlige hensyn.

Jeg har skrevet en artikel om indvandring til Bornholm efter den skånske krig 1676-1679 i ”Bornholmske Samlinger” 2013, som udkommer den 27. november. Men denne historie nåede ikke at komme med! Om kort tid vil man kunne læse referaterne fra Generalkommissariatets ”Indkomne sager” på min hjemmeside. Der er mange oplysninger . Se Generalkommissariaters arkiv om Christiansø, Gudhjem og Bornholm.

*befordring for enten kongen, amtmand, kirken og andre myndighedspersoner, som borgere og bønder var pligtige til at udføre.