”En tilforhandlet neger”

Fortet i Christiansted Sankt Croix

Fortet i Christiansted på Sankt Croix

Mandag den 29. april 1805 var Rønne kirke propfuld. Omkring døbefonden stod 19 af byens bedste borgere samt præsterne fra Vestermarie, Aakirkeby, Rø og Hasle. Nærmest døbefonden stod provsten Christian Transe og dagens hovedperson en 18årig sort dreng fra Sankt Croix. Efter eksamination og aflæggelse af sin trosbekendelse blev drengen døbt og fik navnet Friderich Johan Jampén. Præsten og de omkringstående faddere var meget rørte ved denne højtidelige handling og menigheden istemte med et spontant bifald.

Negeren, som han kaldes i kilderne, ankom til Rønne med den 32årige skibskaptajn Herman Wolfsen i oktober 1804. Han havde, på en af sine mange rejser til De Vestindiske Øer, købt drengen på Sankt Croix. Kaptajnen var i Rønne for at overvintre hos forældre Christian Leegaard Wolfsen og Else Cathrine Boss. Når foråret kom, ville kaptajnen igen rejse fra øen og med skibet Aurora, sejle endnu et togt til Vestindien.

Wolfsens bad provst Christian Trense om at undervise drengen, som han elskede meget, i den kristne lære, således at han kunne optages i den danske kirke. Trense kunne ikke overlade opgaven til en kateketen eller en offentlig skolelærer i Rønne. Der fandtes ingen. Men det var belejligt for provsten selv at undervise, da han mente sig særdeles kompetent dertil, da han i næsten 10 år havde missioneret på Grønland inden han kom til Bornholm i 1785.

I Provstens indberetning til Biskoppen kan man læse om hele vinterens bestræbelser på at undervise det unge fremmede menneske. Drengen fortalte, at han som barn blev ført fra sit fødeland til Vestindien og solgt til guvernøren på Sankt Croix. Provsten sammenlignede drengens oprindelige tro på ”Jacob Bonn” med menighedens tro på Gud. Drengen indså, at han allerede havde et privilegeret liv i forhold til andre slaver og han kunne se, at han i Rønne havde bedre forhold end tjenestefolkene.

På dåbsdagen kom folk fra hele øen til Rønne, sceneriet i kirken fik utrolig stor opmærksomhed.

Herman Bohn Wolfsen havde siden 1794 været i Vestindien mindst 10 gange. De sidste gange som skipper på skibet Debora, der var ejet af Joseph Nathan David, grosserer i København. Efter dåbshandlingen i Rønne gik turen atter mod Vestindien med skibet Debora. Senere sejlede Wolfsen for justitsråd Hagen med skibet Prins Frederik med 26 mands stor besætning også på Vestindien.

Wolfsen gennemførte mindst 15 rejser til Vestindien. Efter 1809 er der igen oplysninger på sejladser, men at han i et par år boede i St. Kongensgade 88 i København. Han var blevet gift i 1800 med Kirstine Møller fra Værested Mølle. De fik to børn: Else Cathrine f. 1801 og Christian Leegaard f. 1810. Han døde i 1821. Hustruen døde i Farum i 1748.

I Sjællands Stifts Arkiv, Biskoppens indkomne sager fra Bornholm, findes provst Transes indberetning om dåbshandlingen. Foruden ovennævnte oplysninger rummer beretningen oplysninger om, hvordan en præst underviste i den kristne religion. Læs hele indberetningen her.

Læs om Herman Bohn Wolfsen som skipper

http://www.skippere.dk/index.php?site=relation1&&var=5102

http://www.skippere.dk/index.php?site=relation2&&var=466

Om skibet Prins Christian http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=9298

You may also like...