Kontakt og formål

Formål

Jeg ønsker at formidle Bornholms historie ved brug af “oprindelige historiske kilder”, det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i samtidige dokumenter.

Her finder du mange korte historier på 2-3 sider, der ofte er underbygget af transskriberede kilder. Du finder også affotograferede kilder, som ikke findes andre steder. Jeg har udarbejdet udvidet indholdsfortegnelser til flere arkivserier. Hvor jeg ikke selv har kilderne er der link til de originale kilder, som ligger tilgængelig på andre hjemmeside oftest til Statens Arkiver dvs “Arkivalier Online”.

Copyright

De affotograferede dokumenter og scannede bøger, som jeg er ophavsmand til, er gengivet i pdf-format og må gerne downloades til eget brug. De må gerne refereres og linkes til.  Ligeledes må transskriberede kilder gerne anvendes blot de følges af en kildehenvisning. De fleste sider suppleres og opdateres løbende. Jeg forbeholder mig fuld copyright til mine artikler og referater.

På denne hjemmeside findes det meste af mine arbejder, men noget skal dog findes på andre sider. Jeg er webmaster (og formand siden 2013) i foreningen Bornholms Historiske Samfund – derfor se også: Bornholms Historiske Samfunds hjemmeside og foreningens Facebookside

Min ”personlige” hjemmeside vang-hansen.dk handler mest om egen slægt, samt andet jeg har arbejdet med (ex. film, lydoptagelser, erindringer). Her findes også egne udgivne publikationer.

God fornøjelse.

Jesper Vang Hansen

Mail:

  • Jesper(a)vang-hansen.dk

Telefon: 20 20 66 60