Svaneke Byfogeds tingbøger

billede-med-bind

Oversigt over tingbøgerne

Øvrighedspersonernes antal indskrænkedes ved købstadsforordningen af 28. januar 1682 i Svaneke ligesom i de øvrige 3 bornholmske købstæder til kun at omfatte byfogden med en skriver. Fire år senere blev byfogden ved kgl. reskript af 30. marts 1686 tillige herredsfoged i Østerherred. Det fastsattes, at by- og herredstingene skulle afholdes en gang om ugen på hver sin dag i Svaneke.

 Tingbøgerne er fotograferede af Bent Andersen, 2016
Tingbog 1670-1687
Tingbog 1687-1702
Tingbog 1702-1722
Tingbog 1722-1733
Tingbog 1733-1744
 Tingbog 1744-1767
 Tingbog 1768-1795
 Tingbog 1795-1827
Tingbog 1827-1855

Ved loven af 19. februar 1861 bestemtes det bl.a. at inddrage embedet som byskriver i Svaneke og herredsskriver i 0sterherred med Christiansø ved vakance og forene det med embedet som by- og herredsfoged smst. Foreningen skete 8. juli 1867 og vedvarede til retsreformen 1919.

Byfogeder i Svaneke

-1677. Poul Hartvig. Ifølge tingbogen fungerende indtil 7. dec. 1677.
1678-85. Sander Eschildsen (byskriver i Svaneke). Ifølge tingbogen fungerende indtil 9. okt. 1685.
1685-86. Anders Thiesen. Ifølge tingbogen 14. okt. 1685 forordnet af amtmanden på kgl. befaling.
1686-95. Christian Hansen Kahl. 30. marts 1686 (tillige herredsfoged i 0sterherred) –
1695-1711. Ander Pedersen Fyen. 23. nov. 1695 –
1711-36. Jens Thorsen Aalborg. 15. maj 1711 –
1736-39. Erland Christophersen 28. september 1736
1739-47. Daniel Steenbech. 13. nov. 1739- 20. juni 1747 (død)
1747-57. Erik Mule 25. aug. 1747 –
1757-96. Jens Andreas Borring (exam. jur.). 7. okt. 1757 – 6. apr. 1796 (død).
1796-1810. Andreas Michael Heiberg (exam.jur.). l. juli 1796 – ll. juli 1810 (byfoged i Frederikstad i Norge),
1810-21. Caspar Henrik Kofoed (prokurator). 17. okt. 1810 – 2. sept. 1821 (død).
1822-27. Jørgen Henrik Berner (prokurator), 2. jan. 1822 – l. juni 1827 (byfoged i Nykøbing Sjælland. Birkedommer ved Dragsholm birk).
1827-45 Jensenius Magnus Sommer (cand. jur. 1 volontør i danske kancelli). lo. aug. 1827 – 19. juli 1845 (herredsfoged i Nørvang og Tørrild herreder).
1845-54. Gerhard Jacob Kofoed (cand. jur. ). lo. nov. 1845 – 22.okt. 1854 (byfoged i Nykøbing M. m.m.).
1855-68. Peter Ludvig Uldall (fuldmægtig i Københavns kriminal- og politiret). 29. jan. 1855 (fra 21. jan, 1857 i sin egenskab af herredsfoged i øster herred tillige foged og skriver for Christiansø og fra 7, okt. 1867 desuden byskriver i Svaneke) – 25. nov. 1868 (afsked).
1869-93. Anders Grønlund (herredsfoged i Nørre og Egen herreder, Als indtil afsked 28. okt. 1864), 6, febr. 1869 – 4. april 1893 (død),
1893-1903. Robert Johs. Alexander Stricker (sagfører) 17. juli 1893 – 20. juli 1903 (derefter byfoged i Kalundborg),
1903-10. Nicolai Richard Koefoed (byfogedfuldmægtig i Viborg), 12. aug. 1903 – 20. juni 1910 (død).
1910-19. Carl Valdemar Wiwel (fuldmægtig på by- og herredskontoret i Nexø). 25. juli 1910 – 23, juni 1919 (kriminaldommer i Hjørring m.m.).

Byskrivere i Svaneke

-1677 Sander Eschildsen Dich. Ifølge tingbogen fungerende indtil 7. dec. 1677 (byfoged i Svaneke 1678),
1678-86 Ventzel Jørgensen. Ifølge tingbogen fungerende fra 3.maj 1678 –
1686-1722 Morten Henrichsen Koch (herredsskriver i Sønderherred) 16. okt. 1686 – 1722. (Ifølge tingbogen fungerende 9. jan. 1722).
1722-27 Gurris Ancher. 20. febr. 1722 –
1727-45 Ole Hansen Madvig. 14. febr. 1727 –
1745-97 Jørgen Olsen Madvig (exam.jur.) 1. okt. 1745 adj. – 6. dec. 1797 (død).
1798-1816 Poul Anthoni Madvig (exam.jur.). 23. marts 1798 – 18. okt. 1816 (død).
1817-40 Søren Juel (exam.jur.). 26. marts 1817 – 17. juli 1840 (byskriver i Ribe m.m.)
1840-67 Johan Finckenhagen Olivarius (prokurator). 11.nov. 1840 – 8. juli 1867 (afsked).
1867-1919. Se Svaneke byfoged.