Sandkås omkring Bakkegårdsvej

Sandkås har en helt speciel historie. Den del af Sandkås som ligger på Lille Bakkegårds del af Strandmarken har ni huse, der er bygget før 1914.

Bebyggelse på Lille Bakkegaards  strandmark indtil ca. 1914

De ældste huse lå langs det såkaldte udmarksgærde, der adskilte den dyrkbare agerjord fra den dårlige strandmark. Oprindelig var strandmarken kongens ejendom, men bøndernes og byboerne havde brugsretten. Om sommeren kunne kvæget græsse på Strandmarken. Efter udskiftningen [= omfordeling af jordlodder, der lå uhensigtsmæssigt i forhold til gårdenes beliggenhed] skete omkring 1850 en ny matrikulering og salg af Strandmarken, først til bønderne, som derefter var forpligtet til at videresælge til de udbyggerne.

På Lille Bakkegårds udmarksgærde (på kortet markeret med en sort streg) lå der i 1849 tre huse indenfor bare 100 meter. De to nordligste lå på ”strandsiden” og det sydligste hus på “bondesiden”. Det nordligste hus var forgængeren til “Brunekul”. I det midterste hus boede en fattig daglejerfamilie (i dag Bakkegårdsvej 6). I den sydligste ejendom boede udbyggeren. Det var udbyggeren der fæstede Strandmarken af Lille Bakkegård og som i 1858 købte grunden (matrikel nr. 82x og 82y). Udbyggerhuset blev omkring 1890 flyttet ned på marken og er i dag ejendommen Bakkegårdsvej 1.

”Brunekul” købte i 1868 den nordligste del af matrikel 82x, som derefter fik matrikelnr. 82bz. Resten af matrikel 82x og 82y blev en del af Bakkegårdsvej 1. Efterhånden udmatrikuleredes en del af den dårlige jord ned mod kysten og blev solgt til arbejdsmænd og håndværkere. Senere solgtes grunde til danske og tyske sommergæster.

Læs mere om de ni ejendomme der alle har sit udspring af Lille Bakkegårds Strandmarks matrikler 82x og 82y:

Bakkegårdsvej 1 – matrikel 82x

Brunekul – Brundekulsvej 13 – matrikel 82bz

Bakkebo – Bakkegårdsvej 6 – matrikel 82kr

Østerled – Tejnvej 57B – matrikel 82fq

Marielyst – Tejnvej 55 – matrikel 82gy

Stüberhus (2) – Tejnvej 73 – matrikel 82fs

Tranehuset – Tejnvej 75 – matrikel 82gs

Klippehus – Tejnvej 96 – matrikel 82gc

Krabbeshus – Tejnvej 98B – matrikel 82gb

Ovenstående sider er en del af mit projekt “Udbyggere og husmænd”

You may also like...