Tejnvej 98B – Sandkås

Krabbes hus

Matrikel 82gb, som var en parcel af matrikel 82y. Tilknyttet matrikel 82vb.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikelkort 1860-1921. Klippehus matrikel 82gc og den tilkøbte strimmel jord i 1915 på matrikel 82hd

Se oversigt over matrikel 82gb i Skøde- og Panteprotokollen til 1950.

Husets historie kort

Ejendommen har været i samme familie gennem fire generationer. Huset har altid været brugt som sommerhus.

Ejerliste:

1911-1960 Oluf Krabbe (1873-1960)

Skødet fra Andreas Peter Kaas til fuldmægtig Oluf Krabbe den 27/11 1911 på matrikel 82gb, en parcel af matrikel 82y, blev solgt for 650 kr.

Et mindre stykke jord fra matrikel 82y blev udskilt som matrikel 82hd, som Andreas Peter Kaas solgte den 1/2 1915 solgte for 200 kr til Oluf Krabbe.

Oluf Krabbe forældre var Johan Krabbe (1838-1918) og Anna Herskind fra Rønne.

Han var i 1955 salgschef i Charlottenlund. Ugift.

Krabbeshus 1949. Luftfoto tilh. Det kgl. Bibliotek

Krabbeshus. Luftfoto 1958 tilhørende Det kgl. Bibliotek

1961 Else Thorsen, Jørgen Preben Krabbe og Anna Hertz

Skifte læst 11/3 1961, der overdrog ejendommen matrikel 82gb og 82hd til arvingerne. Ejendomsværdien var sat til 31.800 kr-

1961-1985 Jørgen Preben Krabbe

Skøde 11/3 1961 fra E. Thorsen og Anna Hertz til Jørgen Krabbe. Købspris 22.000 kr.

Notits i Bornholms Tidendes “Set og Hørt” i 1962: Direktør Færch, Aalborg ferierer i Krabbes hus i Sandkaas. Senere samme år: Direktør B. Maes, Nestle, ferierer i Krabbes hus i Sandkaas.

I 1977 blev matriklerne 82gb og 82hd lagt sammen og udgjorde nu 3348 m2

1985-2021 Klaus Krabbe og Peter Krabbe

Skøde 28/5 1985 fra Jørgen Krabbe til Klaus Krabbe, Rudevang 22, Holte og Peter Krabbe, Tofteåsen 29, Holte. Købsprisen var 342.200 kr – som ejendomsværdien.

I 1984 blev grunden opdelt i to: Matrikel 82gb på 2154 m2 og matrikel 82vb på 1221 m2

Krabbeshus. Foto: JVH, 2017

2021- Ole Gregers Krabbe