Strandinger

Strandingssager på Nordbornholm

I “Bornholmske Samlinger” 2022  har jeg en artikel om strandinger på Nordbornholm i 1700-tallet.  På denne side finde du en oversigt og henvisninger til kilder og artikler, som jeg har brugt til artiklen:

Transskriberede kilder

“Forordning om Forhold med strandede Skibe og Gods” udstedt den 21. marts 1705 – omtalt som “Strandingsforordningen”.

Reskript til stiftbefalingsmand Brochenhuus den 27. maj 1785” om håndtering af strandinger mv på Bornholm. Senere kaldet “Strandingsreglementet af 1785”

Friderik Thaarup kommenterede strandinger på Bornholm i hans bog “Kort Oversigt over Bornholms Amt” i 1810 på side side 108 og 109 – læs hans kommentar her.

Originale kilder

Rigsarkivet, Bornholms Amt: Gruppesager (1670-1838) 11: Om strandingsvæsenet i almindelighed 1748-1806 m.m.

Forfatterens artikler:

“120 ankre fransk Cognac” en strandingshistorie fra 1720. Artikel i Journalen, december 1995. Se også min uforkortede artikel her.

Storm over Bornholm  1692-1704

Strandinger indtil 1733 i Hammershus birks tingbog