Storm over Bornholm!

Rønne Pontoppidan

Fra Pontoppidans Atlas

I dag har vi vanskeligt ved at forestille os uvejr, der ikke er varslet flere dage før helvede bryder løs! I gamle dage kunne man ikke vide hvornår uvejret kom. Det er derfor forståeligt, at det ofte blev omtalt i de bornholmske breve til Generalsekretariatet på Holmen.

Det har været særlig slemt i vinteren 1692/93.  Lodsen på Christiansø Niels Olsen Ternø berettede om fire farlige storme fra nordvest – samme vindretning som stormen i dag den 5. december 2013. Lodsen fortalte, at bolværket på Christiansø blev stærkt beskadiget.

Amtmand oberst Wettberg berettede at stormen natten mellem den 23. og 24. februar 1693 ødelagde portene og stolperum på slottet Hammershus. Tagstenene på tårnene og tagene blæste af. Corp de Guarde var ødelagt og kunne ikke længere benyttes. Ødelæggelserne blev omfattende, men, som amtmanden konstaterede, andet kunne ikke forventes, da træværket var råddent. Proviantforvalter Lorentz Abroe fra Christiansø kunne fortælle, at der den 24. februar kl. halv fem om morgenen strandede et koffardiskib ”Jomfru Catarina” fra Stokholm i tyk vejrlig med sne og frost på et skjult rev ud for Gyldenløves batteri. Læs videre her:  https://www.bornholmerting.dk/christiansoe/et-svensk-handelsskibs-forlis-ved-christiansoe-1693/

Imellem 31. oktober og 1. november 1702 var der en meget stærk storm, så stærk at gamle folk på landet mindes ikke, at det havde været værre. Mange bønderhuse blev ødelagte. På Hammershus ødelagdes krudttårnet og andre gamle huse, samt det hus, hvor vicekommandanten Brünou logerede.

Den 8. december 1704 blev Bornholm ramt af uvejr og en aalborgensiske skude forulykkede ud for Rønne. Proviantforvalter  Hans Henrich Tønder fra Christiansø var netop i Rønne, hvor stormen også ødelagde mange huse.  På landet blæste avlslænger omkuld. Tagstene på fæstningen Christiansø  blæste af, men heldigvis havde et stort forråd af tagsten ellers havde det set ilde ud.

Vejr- og vindobservationer er der mange af, men også andet blev beskrevet: Kommandanten H. Hoffman fortalte at den 8., 9. og 10. december 1692 blev der observeret store ”stjernevinde”.

Find historierne på:  Generalkommissariatets arkiv for 3. februar 1693, 13. januar 1693, 28. februar 1693, 3. marts 1693, 12. november 1702 og 29. december 1704