Klemensker 16 slg. grund – Bolbygård

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Henvisning til udbyggere og husmænd på Bolbys grund:

Bækkelund, Bolbyvej 7 – matrikel 24g

Tyndekullehuset – Energien, Bolbyvej 5 – matrikel 24m

Nordlyset, Bolbyvej 1 – matrikel 24b +22d

Det forsvundne hus på Bolbyvej overfor Kanesø

Rosenvænge, Bedegadevej 25 – matrikel 24o

Udbyggersted ved Kanesø Bedegadevej

Parcel på Nørregård 19. slg. grund tilhørende Bolbygård. Matriklerne 27b+27c 

Historiske oplysninger

Matrikelprotokollens oplysninger før udskiftningen,:
En samlet lod omkring Gaarden sydvest for Bedegadegaardene, nordøstlig i Sognet. Under det for denne gaard anmeldte Hartkorn hører tillige Jordene anført under Matr. No 24B
En bebygger Ager og Englod vestligst i Gaardens Matr. 24A Hovedlod, en Kratlod sydøstlig for bemeldte Gaard, og en Englod nordøstlig for samme Lod.

Bolbygård havde ingen udbyggere på fortov eller lynglodder, hvorfor udbyggerne alle havde jord på bondens mark. Listen over udbyggere i 1703 nævner ingen på Bolbygårds jord.

Hammers kort o. 1750 – Sammensat af fire kortdele

Det ældste nogenlunde korrekte kort Hammers kort fra 1750. Det er ikke muligt at identificere de to udbyggerne vi ved eksisterede i 1750 på kortet. I kontrakt mellem gårdejeren Hans Pedersen på Bolby og stedsønnen Thor Hansen fra 17. november 1760 nævnes at der er to udbyggere på grunden (her kaldet udhuse).

udsnit af det ældste matrikelkort, tegnet o. 1818 brugt fra 1826.

Det ældste matrikelkort vise både jordfordelingen før udskiftningen og den regulerende grund efter.

Udsnit af sognekort trykt 1864 med angivelse af Bolbys parceller

Sognekortet er udarbejdet omkring 1840 og er ikke opdateret med hensyn til bebyggelser. I 1868 var hovedparcellen (nr. 1) samt parcellerne nr 3, 5 og 11 ikke bortfæstede.

Matrikelkort brugt 1860-1892.