Aakirkebys justitsprotokol

Aakirkeby Byfoged  er fra 1686 administreret ved byfogden i Nexø, hvorfor sager også skal søges i Nexø Byfogeds  eller i Søndre Herreds justitsprotokoller (tingbøger). Indtil 1853 fungerer Åkirkebys tingbøger som extraretsprotokol.

Justitsprotokollerne er fotograferet af Bent Andersen

1760-1808 1760-1808 Aakirkeby Tingbog_pag 001-101b

1760-1808 Aakirkeby Tingbog_pag 102a-201b

1760-1808 Aakirkeby Tingbog_pag 202a-301b

1760-1808 Aakirkeby Tingbog_pag 302a-383b

1808-1836  1808-1836 Aakirkeby Tingbog side 001-189b

1808-1836 Aakirkeby Tingbog side 190a-381b

1837-1846  1837-1846 Aakirkeby Tingbog
1846-1858  1846-1858 Aakirkeby Tingbog

Oprindelig havde Aakirkeby sin egen foged, der tillige var herredsfoged i Sønderherred. Men ved forordningen af 30. marts 1686, der regulerede de bornholmske jurisdiktionsforhold, bestemtes det, at retten i Aakirkeby, “som ikkun skal være en ganske liden flekke”, skulle administreres ved byfogden i Nexø.
Ved vakancen i embedet som byskriver i Nexø og Aakirkeby og herreds skriver i Sønder herred i 1863 forenedes dette ifølge loven af 19. februar 1861  med embedet som by- og herredsfoged smst. (Kilde: Bornholmske Retsbetjentarkiver indtil 1919, København 1965)

Byfoged

1674- Peter Mikkelsen. 26. okt. 1674 (tillige herredsfoged i Sønder herred) –
1677- Tobias Dechner konf.p.best. 30. april 1677 (tillige herredsfoged i Sønderherred) –
1686- Mikke1 Andersen (fra 26.sept. 1685 allerede byfoged i Nexø og herredsfoged i 0sterherred). 13. marts 1686 (s.d. tillige herredsfoged i Sønderherred i stedet for Øster herred) –

Fra 1686 til 1919 er Herredsfogeden for Sønder herreds tillige byfoged i Nexø, som er:
1697-   Jacob Lorenzen. l. maj 1697 –
l740-44. Ole Olsen (exam.jur.). adj. 26. aug. 1740 – 20. april 1744 (død).
l744-45. Mathias Brunou (premierløjtnant). 24. juli 1744 – 1745.
1745-50. Halvor Olsen (exam.jur.). l. okt. 1745 – juli 1750 (død).
1750-62. Wilhelm Hansen (exam. jur. ). 6. nov. 1750 – 14. juni 1762 (død)
1762-93. Niels Jespersen (exam.jur.). 6. aug. 1762 – 30. marts 1793 (død).
1793-1815.  Christian Jespersen (exam.jur.)14. juni 1793 – 4. juli 1815 (amtmand over Bornholms amt).
1815-21. Friderich Ernst Wilhelm Knudsen (overauditør).22. nov. 1815 – 21. nov. 1821 (byfoged i Helsingør).
1822-40. Niels Peter Arboe (auditør). 22. febr. 1822 – 3. maj 1840 (byfoged i Hillerød m.m.).
1840-49. Johan Jens Gether (overauditør), 3. nov. 1840 – 25. marts 1849 (byfoged i Køge).
1849-56. Ludvig August Smith (fuldmægtig i Københavns kriminal- og politiret), 8. juni 1849 – 18. febr. 1856 (byfoged og byskriver i Rødby m.m.).
1856-74. Peter Alexander Harald Nyegaard (Nygård) (prokurator). 27. juni 1856 (fra 1863 tillige byskriver i Nexø og Aakirkeby samt herreds skriver i Sønder herred) -15. sept. 1874 (afsked)

Herredsskriver.

1670-  Jens Isaksen. 27. juli 1670 (tillige skriver i Øster herred)
1683- Hans Lauritzen. 23. juni 1683 (tillige skriver i Øster herred)
1684-1722. Morten Henrichsen Koch. 28. juli 1684 (tillige skriver i Øster herred 9 fra 16. okt. 1686 desuden byskriver i Svaneke) – 1722.
1686-1797. Sønder Herreds skriver er den samme som Svaneke byskriver, som er:
1686-1722. Norten Hennichsen Koch (herredsskriver i Sønderherred). 16. okt. 1686 – 1722. (Ifølge tingbogen fungerende 9. jan. 1722).
1722-27. Gurris Ancher. 20. febr. 1722 –
1727-45. Ole Hansen Madvig. 14. febr. 1727 –
1745-97. Jørgen Olsen Madvig (exam.jur.). l. okt. 1745 adj. – 6. dec 1797 (død).
1798-1919. Sønder Herreds skriver er den samme som byskriveren i Nexø, som er:
1797-1816. Peder Dam Jespersen (prokurator). 22. juli 1797 (23. marts 1798 tillige skriver i Sønder herred) 14. marts 1816 (afsked)
1816-26. Andreas Marckmann (prokurator). 29. maj 1816 – 14.juni 1826 (død)
1826-49. Carl Ove Voigt (krigskancellisekretær). 22. september 1826 – 22. juli 1849 (byskriver i Stege m.m.).
1849-57. Niels Emanuel Schmidt (prokurator). 9. okt. 1849 – juni 1857 (formentlig afsked).
1857-63. Andreas Chr. Hviid (cand.jur. assistent ved tallotteriet i København). 22. sept. 1857 – 31. maj 1863 (død)