Otte-mands kendelse fra 1681!

Vestre Bedegadegaard, Klemensker, 1930

Vestre Bedegadegaard, Klemensker, 1930

Mange sager i Nørre Herreds tingbøger handler om bøndernes og gårdenes forhold.  Retssager kunne handle om arveproblemer, manglende vedligeholdelse, skatteunddragelser eller ulovlig skovhugst. Herredsfogeden nedsatte et ”udvalg” af 4-, 8- eller 12 mænd, der skulle undersøge sagerne og som undersøgelsesdommere afgive en kendelse.  Disse forretninger er talrige i tingbøgerne og giver gode oplysninger om gårdene tilstand og ofte mange personoplysninger.

Et eksempel på en sådan forretning stammer fra 1681:

På Nørre Herreds ting mødte Jørgen Bohn fra Rønne på vegne af sin moder Barbara, enke efter borgmester Herman Bohn og bad om at otte uvildige mænd vurderede Vestre Bedegadegaard, den 10. selvejergård i Klemensker. Gårdmanden, Hans Hermansen, var død og da Barbara havde mange penge stående i gården og ville hun sikre sig, at pantet i gården dækkede hendes udlæg. I dag vil det svare til at kreditforeningen vurderer en ejendoms kreditværdighed.

De otte mænd taksering af Vestre Bedegadegaard fra 1681 lyder således i lettere omskrevet form:

”Stuelænge.  Mod vest to stolperum [=fag] med loft [=husets fornemste rum, nogle gange kaldt for “Salen”,ofte over en høj kælder, som ikke er nævnt her] med egeplanker til tijllet [=loftsrum]og dellegavl [savdelle, savet bræt, planke]og nogle egebrædder slaget på vægge og to sengesteder, med en vindovn og har dør med lås, vuderes til 8 daler. Dernæst et stolperum til en lille stue, sættes til 4 mark. Dernæst 2 stolperum for 1 daler, nok 2 stolperum til stegers hus [kombineret køkken og bryggers] til 8 mark, Dernæst en lille forstue på 1 stolperum med døre for 5 mark. Dernæst en stue i sig selv 3  stolperum med kakkelovn, tijlle [loft over stuen], vinduer og døre, sættes tilsammen for 10 daler. Endnu et krobhus på 1 stolperum med et kammer i og en dør for, sættes til ?, nok et gammelt herberghus 2 stolperum, med dør og lås for sættes til i alt 7 mark.

Den østre ladelænge på 7 stolperum er gammel, meget fordærvet og brøstfældig både i tømmer og tag, sættes til i alt 10 mark.

den søndre længe østre ende var 2 stolperum, som er stald med hæk og krybbe og en dør, som er sat til 6 mark. Nok i samme længe findes endnu 12 stolperum med 5 døre. Pr. stolperum for 3 mark  er 9 daler.

Dernæst den vestre længe som er på 6 stolperum med en port og 2 døre, sat i alt til 10 daler. I alt vurderedes husene til i alt 50 daler 8 sk.

Ager og eng: 13 tønderland rug- og bygjord, sat til 13 daler, 30 tønderland havrejord, sat til 30 daler, Engebund var beregnet til 15 læs, sættes til 15 daler.

Herlighed som hører til gården er skov, skovbund i indmark og udmark, gårdsrum, have og haverum med nogle få gårdstræer, brønd og brøndsted, dam og damsted i alt sat til 26 daler.”

Gården blev vurderet til i alt 134 slettedaler 8 skilling – en pæn gård i en svær tid med mange ødegårde.

Henvisninger:

Nørre Herreds tingbog: 17. juni 1681 og 15. juli 1681

J. Bulmers artikel i Bornholmske Samlinger , bd. 4, side 41

Zangenbergs artikel i Bornholmske Samlinger, bd. 19, side 133

Flere billeder af Vestre Bedegadegaard på Flickr

Se gården på Goggle Map