Tejnvej 75 – Sandkås

Tranehuset

Matrikel 82gs

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Husets oprindelige navn indtil ca. 1947 var “Stüberhus” efter den første ejer. I 1950’erne blev det kaldt Brostruphus. Brostrup var et familienavn tilknyttet fabrikant Poul Jensen, der købte ejendommen i 1948. Det nuværende navn “Tranehuset” må den senere ejer Kaj Madsen have være ophavsmand til.

Se oversigt i Skøde og panteprotokollen til 1948 for matriklerne 82gs, 82gt og 82gu

[bemærk: Da ejendommene Tejnvej 73 og 75 samt Klippehus, Tejnvej 96 i flere årtier havde samme ejer, er der ofte sket sammenblandinger. Pas også på huset Tejnvej 94, der har matrikelnr. 82qs – der ofte blev fejllæst som 82gs i særdeleshed i de kommunale arkiver!]

Tejnvej 75 – Stübershus – sandsynligvis i 1914. Foto: Kjøller, Allinge. Billedet tilhører Bornholms Museum

Husets historie kort

Huset er genkendelig og i samme stil som tidens tyske sommerhuse opført lige før første verdenskrig. Huset er nævnt i artiklen”Tysk Villaby” fra 1913. Det blev opført som en sommervilla, men blev i den tidligste periode brugt som helårsbolig for den tyske familie Stüber. 1962-1992 benyttedes huset som helårsbolig.

Stüber opkøbte nabohuse og grunde. Først matriklerne 82ft og 82gz i 1914 og dernæst i 1925 den gamle naboejendom, Tejnvej 73. I 1929 købtes Tejnvej 96 på den anden side af vejen. Der blev tilføjet annekser på “hovedhuset”, Tejnvej 75, og det hele fungerede som et feriecenter – først og fremmest for tyske sommergæster og efter 2. verdenskrig for danskere.

Ejerliste

1913-1931 Selma Stüber og Richard Stüber

Ved folketællingen i 1921  blev Selma og Richard Stüber registrerede som fastboere i sognet, netop i “Stüberhus”. De var begge tilflyttet kommunen i 1913, hvor de byggede huset.

Selma og Richard Stüber (formodentlig!)

Selma Stüber var født Fabricius den 1. april 1857 i Tyskland og Richard Stüber var født 3. februar 1851 i Tyskland. Han var i 1913 forhenværende tandlæge.

1931-1935 Carl Stüber

Carl Stüber var tandlæge i Berlin. Ejendomsværdien var 10.000 kr og fogedudlægsskødet lød på 8.620 kr og omfattede foruden matrikel 82gs også matriklerne 82gt, 82gu, 82gz og 82ft.

1935-1947 Carl Stüber og Otto Hochdahl

Godsejer Otto Hochdahl fra Berlin købte ½-parten af ejendommen for 4.000 kr. af Carl Stüber.

1947 Den danske Stat

Ejendommen blev konfiskeret efter krigen og solgt sammen med matrikel 82fs til nedenstående fabrikant Poul Jensen. Se mere herom under Tejnvej 73.

Grundstørrelse i 1977 var 2580 m2 og boligarealet 149 m2

Brostruphus: Tejnvej 73 og Tejnvej 75. Bemærk at haven er fælles for de to huse, netop da ejendommene havde samme ejer. Luftfoto 1958 tilhørende Det kgl. Bibliotek

1948-1959 Poul Ejner Hans Jensen

Se mere om fabrikant Poul Jensen under Tejnvej 73

Annonce i Bornholms Tidende den 21/4 + 28/4 1959: Brostruphus og Stüberhus med tilhørende ejendomme i Sandkaas er til salg. Ejendomsskyld kr. 39.500 kr – Stor lejeindtægt ved sommerhusudlejning. Henvendelse til landsretssagfører C.A. Arnoldus

1959-1962 Richard Funch (1921-1985) og Annie Funch, f. Pedersen

Drev St. Hallegaard indtil marts 1959. Købte ejendommene Tejnvej 73, 75 og 96. Fra o. 1963 vaskeriejer i Allinge og dernæst hotelejer (Høiers Hotel) i Allinge.

Bornholms Tidende 27/3 1962 oplyste om ejendomshandel, hvor salgschef Richard Funch solgte Stüberhus til forh. Hotelejer Kaj Madsen

1962-1992 Kaj Madsen (1910-1992) og hustru Lykke Madsen (1916-1968)

I forbindelse med til- og ombygning i 1967 ses ejeren at være hotelejer Kaj Madsen, Hotel Hammershus, der angav bebyggelsen som helårsbebyggelse med tilbygget sommerhus.

Nekrolog i Bornholms Tidende 5/2 1992.

1992-1997 Lise Markussen og Aase Truelsen

1997- Aase Truelsen og Raymund Truelsen

I 1997 søgte Aase Truelsen, Hotel Pepita, Sandvig kommunen om, at ændre status fra helårsbeboelse til sommerhusbrug. Hun var fra oktober 1997 eneejer af huset, som hun ellers havde haft sammen med sin søster. De havde arvet huset efter deres far Kaj Madsen.

Tranehuset, Tejnvej 75. Foto: JVH aug. 2021

2005 blev der sat træterrasse på huset gadeside.