Vennerslyst – Bollerisvej 4

Vennerslyst, Bollerisvej 4, Klemensker

Degnegårds parcel nr. 5 – Matrikel 5e

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Areal 1/10 1969 4 ha 2081 m2

Se Skøde- og panteprotokollen

Auktionsskøde 13/3 1860

Parcel nr. 5, matr. 5e blev solgt på auktionen til tjenestekarl Anders Larsen på Brogård i Olsker til 405 rd.. En tredjedel af budsummen var indbetalt 31/12 1858 og andre 135 rd indbetalt 19/12 1859. Det endelige skøde blev overdraget af Nordre herreds auktionsråd den 13. marts 1860.

1860-1907 Anders Larsen og Ane Margrethe, f. Vesth

Anders Larsen født 17/5 1834 i Klemensker. Forældre 10. vorneds udbygger Lars Mortensen og Marthe Kirstine Andersdatter. Anders Larsen døde 12/9 1907 på 10. vorneds parcel.

Ane Margrethe født 13/3 1828 i Klemensker. Forældre Niels Henrichsaen Vest. Hun døde i Klemensker 31/10 1907 på 10. vorneds parcel

Anders og Ane Margrethe blev gift 16/4 1859 i Klemensker. Ane Margrethe opholdt sig på 7. slg. fortorv. Forlovere Jens Jørgen Riis, Bolleris og Hans Ib Vest, 7 slg. fortorv

Deres børn: Laurits Martin Andersen, f. 1863, Annine Margrethe Andersen, f. 1866,

Folketællingen 1901: jordbruger og bælgentræder – I kirkebogen nævnes tillige “Bængentrlder” som erhverv i 1907 ved hans død

Skifte som adkomst 19/1 1908

Skiftesamling 23/12 1907 efter afdøde Ane Margrethe Larsen, f. Westh. Deres søn Laurits Martin Andersen og datter Anine Margrethe Rasmussen, f. Andersen, gift med Rasmus Rasmussen, der boede i Amerika. Der blev aftalt privat skifte.

Skøde 5/2 1908

 til Laurits Andreas Mogensen for købssum på 3.500 kr, hvoraf 500 kr var for løsøre.

 

1908-1924 Laurits Andreas Mogensen og Kristine Margrethe, f. Kofoed

 Laurits Andreas Mogensen blev født 9/12 1854 i Klemensker. Moder: ugifte Ane Marie Mogensen, 29 år og ophold på 27. slg. barnefader gift mand på 28. gård Lars Larsen. Laurits døde i Klemensker 9/2 1929.

Kristina Margrethe Kofoed blev født 27/3 1854 i Hasle. Forældre var daglejer Hans Kofoed og Ane Margrethe Pedersen i Hasle. Kristine døde i Klemensker 30/10 1944.

Laurits og Kristine blev viet i Klemensker den 28/10 1876.

Deres børn: Elise Mogensen, f. 1881 i Klemensker, Andreas Mogensen, f. o 1883 i Klemensker, Margrethe Mogensen, f. 1885 i Klemensker, Anthon Mogensen, f. o. 1886 i Rutsker, Godtfred Mogensen, f. o 1888 i Rutsker: Magelius Dusinius Mogensen, f. 11/11 1899 i Rutsker

I 1911 boede Ane Magrethe Kofod hos dem, hun levede af alderdomsunderstøttelse f. 15/10 1824 i Nyker.

I 1921 boede en ”slægtning” Carlo Rasmussen hos dem. Han var født 30/10 1908 i Holbæk.

Skøde 25/1 1924

Fra Laurits Andreas Mogensen til sin søn landmand Magelius Dusinius Mogensen. Købssum 14.000 kr

Panteobligation

Samtidigt udstedte han et pantebrev til sine forældre på 9.000 kr, hvor han forpligtede sig til at forældrene skulle bo hos ham, så længe de levede. Når de døde, skulle Magelius udbetale 6.000 kr til sine søskende.

 

1924-1945 Magelius Dusinius Mogensen

Magelius blev født 11/11 1899 i Rutsker. Han døde ugift 11/11 1985 i Rønne, begravet i Klemensker

Skøde 1/12 1945 til landmand Carl Johannes Nielsen. Købssum 7.900 kr

Luftfoto af Bollerisvej 4, 1951, tilhører Kgl. Bibliotek

1945-1955 Carl Johannes Nielsen

Avlsbruger i Vejviser 1955

Brandforsikring

Indtil 1948 var ejendommen forsikret i Husmandsbrandkassen, derefter i Østifternes

Brandforsikring plantegning 1958

 A: 105 m2 beboelse, stald, lade og lo – 166 m2 -24,4 m langt 6,8 m bredt, bindingsværk og asbest-pladetag med 2 kakkelovne, 1 komfur og 1 murgryde – 27.700 kr

B: Vognport, brændehus mm  65 m2 – 9,6 m langt 6,8 m bredt, bindingsværk og asbestpladetag – 6.000 kr

C: Hønsehus, svinestald, gødningshus 61 m2 – 8 m langt 7,6 m bredt – Bindingsværk og halvtag m jernplader – 4.300 kr

 

1955-1958- Johannes Jørgensen

 Vejviser 1958 med navnet Vennerslyst

Luftfoto af Bollerisvej 4, 1955, tilhører Kgl. Bibliotek

-1967- Henry Vang Holm (1926-1992) og Maja Holm

 Vejviser 1967 og Bornholms Tidende 29/12 1992.

 1972 Chauffør Verner Jørgensen

 Bornh.Tid. 4/4 1972 annonceredes forlovelse med Jytte Lillelund Andersen, Vestjylland.

Både i vejviser 1962 og i telefonbog 1975bosat  på feriehjemmet Soldalen.

-1980 Benny Holm

Skøde 6/11 1980 fra Benny Holm til Lis Larsen og Carsten Larsen. Købssum 280.000 kr

Luftfoto af Bollerisvej 4, 1990, tilhører Kgl. Bibliotek

1980-1994 Lis Larsen og Carsten Larsen

1994-1998 Carsten Sonne Larsen

1998- Susanne Reinholt Mogensen og Morten Lindberg Mogensen

Bollerisvej 4, Foto JVH august 2022