Kløvendal og lynglodderne

Store Dammegårds grund og fortov strækker sig fra Damskov i sydvest til Kløvendal mod nordøst. Lægger man dertil lynglodderne frem til vejen ”Kleven”, der er sognegrænse til Rutsker, kan man sige, at de beskrevne ejendomme ligger på et område, der er omtrent fire kilometer langt.

Dammegårdene har deres eget matrikelkort, der adskiller det nordlige med det østlige sogn. Det er en besynderlig opdeling, som må have en forklaring. Området følger Klevens sprækkedal og måske har det i middelalderen været en slags korridor fra Klemens Kirkemark til lyngen og videre til kongens Alminding?

Ejendommen Kløvendal, der lå på kongens udmark og grænsede til lyngområdet, er meget spændende. Jeg kan følge beboerne uafbrudt tilbage til 1600-tallet, først og fremmest fordi amtsregnskaberne og amtsskriverens fæsteprotokoller er bevarede.

På de ældste kort ser man, tæt syd for Kløvendal, at der var adgang lyngen via en fægyde med stengærde på begge sider. Det var her bøndernes kreaturer blev drevet til og fra lyngen, som var bøndernes fælles græsningsområde om sommeren. Der må have været en slags port eller led til lyngen, som Kløvendal sandsynligvis kunne have haft glæde af. Læs mere om Kløvendal, Splitsgårdsvej 41 – matrikel 138 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

De fleste udbyggerehuse lå længst mod øst eller vest for gården på de mest magre jorde. Enkelte huse findes også tæt ved gården, vel mest til brug for den nødvendige arbejdskraft. Et eksempel findes på Store Dammegård, nemlig det hus der lå mod sydvest. Det har eksisteret i to perioder: først fra omkring 1835 til 1890 og dernæst som et trefags fodermesterhus fra 1945 til 1975. Læs mere om Hus sydvest for Store Dammegård – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Lynglodderne var efter frigivelsen i 1860erne et slags udviklingsområde for de ejendomme, der lå ud til lyngen. I slutningen af 1800-tallet voksede de frem som selvstændige husmandssteder. Flere svenske indvandrede slog sig ned her, fik hus og lidt jord til dyrkning ved siden af arbejdet hos bønderne. Flere fik senere arbejde ved Rønne-Allinge jernbanen. Der er flere eksempler langs Kleven.

Jeg har beskrevet følgende ejendomme på Store Dammegårds grund og fortov:

Kløvendal, Splitsgårdsvej 41 – matrikel 138

Karlshøj, Dammegårdsvej 8 – matrikel 32b

Dambo, Dammegårdsvej 10 – matrikel 32c

Sorgenfri, Dammegårdsvej 6 – matrikel 32d

Forsvunden ejendom sydvest for Store Dammegård samt fodermesterhuset sammesteds

Damskov (placeret under 23. slg. Lille Dammegård)

På gårdens såkaldte lynglodder følgende:

Granelæ – matrikel 175gn  (Brændte i 1950)

Bakkely, Kleven 7 – matrikel 175cu

Skovshøj, Kleven 5 – matrikel 175cv

Lynglyst, Kleven 1 – matrikel 175hs

Solvang, Kleven 3 – matrikel 175iv

Lynglyst, Kleven 1 og Solvang, Kleben 3 – Luftfoto 1955 tilh. Kgl. Bibliotek

You may also like...